Les instal·lacions universitàries: una simulació del món professional

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix la seva aula Curia Iuris als estudiants que vulguin aprendre de la simulació real d’un judici. Amb aquest exemple es formen els estudiants de Dret, Ciències Polítiques i Criminologia, a partir de la creació de casos pràctics extrets de la realitat.

Les pràctiques de Periodisme, de Publicitat i de Relacions públiques no es conformen amb l’aula convencional. La UAO CEU posa a disposició dels seus estudiants moderns platós televisius i estudis de ràdio i fotografia, és a dir, les millors infraestructures i equips per estar-hi amb contacte amb la realitat del món professional. El plató de televisió és un taller multidisciplinari en el qual també es poden realitzar les pràctiques professionals d’altres estudis, com és el cas de la Direcció d’empreses o del Dret, per exemple.

En la mateixa línia, l’aula Mac/Apple Training, la utilitzen totes les titulacions per a l’aprenentatge dels programes que requereix cada carrera. Un altre exemple és la sala Bloomberg, que és una aula taller equipada amb la tecnologia Bloomberg Professional i que forma part de la xarxa interactiva líder en formació financera.

A més, les aules de la UAO CEU es distingeixen pel seu aforament reduït, que es limita a 50 persones per garantir un ensenyament personalitzat. Aquesta condició els permet una major proximitat i interacció entre professor i estudiant, ben lluny de la clàssica docència magistral, que s’adreçava a un centenar d’estudiants. Totes les aules tenen connexió per ordinadors portàtils amb wifi.

I no hem d’oblidar que dins una universitat especialitzada en les ciències socials hi ha una biblioteca. En aquest cas, el Servei de Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU té una superfície de 2 500 metres quadrats dedicats a un excel·lent fons documental.

 


On puc allotjar-me?

Pis o residència? És, sens dubte, la pregunta que tota família es fa quan ja han decidit la universitat on anirà l’estudiant. Cal valorar els allotjaments propers a les universitats, la connexió amb la xarxa de transport públic, si l’habitatge té internet i si les habitacions són dobles o individuals, per exemple.

El preu és l’altre avantatge a tenir en compte en el cas dels pisos d’estudiants: sempre més barats perquè poden ser compartits. Ara bé, als pares no els agrada que l’estudiant comenci per un pis. L’opció més fàcil és la de viure en una residència universitària i un cop l’estudiant conegui la zona i tingui amistats, es trasllada a un pis amb els companys universitaris. És una altra manera d’evitar conviure en un pis amb gent desconeguda.

La Universitat Abat Oliba CEU, sensible amb l’esforç que suposa per a molts estudiants i les seves famílies el fet de traslladar-se del domicili per realitzar els estudis a Barcelona, ofereix Ajuts per allotjament destinats als estudiants nouvinguts, d’acord amb els convenis subscrits amb residències universitàries, dels quals en destaquem els següents:

 

 • El Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris
 • Col·legi Major Universitari Pedralbes
 • Col·legi Major Universitari Lestonnac
 • Residència mixta Anna Ravell
 • Residència femenina Emilie de Villeneuve
 • Residència Mestral Mar
 • Residència Rusc
 • Residència mixta La Salle Bonanova
 • Residència femenina Roca
 • Residència Universitària Sarrià
 • Residència universitària Augusta
 • Residència ONIX
 • Residència Josep Manyanet
 • Residència RESA
 • Residència mixta Àgora BCN
 • Residència mixta Erasmus Gràcia

 

Més informació


L’accés a la universitat

Un cop acabat el batxillerat i amb el títol a la mà, el següent tràmit per accedir a la universitat és el de superar la Prova d’Accés a la Universitat (PAU).

Els objectius d’aquesta prova són els de demostrar que s’han aconseguit els coneixements i la maduresa necessària per accedir-hi als estudis universitaris. A més, amb la participació en la fase específica voluntària (en què tenen la possibilitat d’examinar-se de continguts relacionats amb el grau escollit), la prova representa una oportunitat de millora de la nota mitjana per aconseguir entrar als estudis desitjats.

Però, en què consisteix aquesta prova? La PAU té dues fases: la general obligatòria i l’específica voluntària. A cada fase, els alumnes s’examinen de les matèries que han estudiat al batxillerat. A cada exercici, a la vegada, hi ha dues opcions de les quals l’alumne ha d’escollir-ne una. Cada prova té una durada d’hora i mitja amb un interval per descans entre exàmens de quaranta-cinc minuts.

La fase general obligatòria consta de quatre exàmens (de cinc, si es tracta d’una comunitat autònoma amb llengua oficial). Les matèries són les següents:

 • Llengua castellana i literatura.
 • Llengua estrangera que l’alumne ha d’escollir entre alemany, francès, anglès, italià o portuguès.
 • Història o Filosofia, que l’alumne també ha d’escollir.
 • Una matèria de modalitat de batxillerat.

Per aprovar, el primer requisit és que en aquesta fase, s’hi hagi obtingut un mínim de quatre punts sobre deu. Un cop aconseguit això, calculen la mitjana ponderada entre la nota mitjana de batxillerat (60 %) i la qualificació d’aquesta fase general (40 %). Si el resultat és més gran de cinc, consideren que l’alumne ha superat la prova i aquesta qualificació té una validesa indefinida.

En la fase específica voluntària es pot realitzar fins a un màxim de quatre exercicis que l’alumne escull (excepte els estudiants de Catalunya, que es poden presentar a un màxim de tres assignatures), però només li comptaran les notes de dues matèries relacionades amb l’especialitat de la titulació a la qual vulgui accedir. Les notes d’aquests exàmens poden apujar la qualificació fins a un 10 % del final i caduquen al cap de dos anys.

La realització d’aquesta fase és una bona solució per augmentar la nota mitjana perquè la pot fer apujar fins a quatre punts, a condició que les universitats hagin considerat les matèries examinades com a prioritàries; en cas contrari, només la hi apujaria fins a dos punts. Per aquesta raó, recomanem una correcta preparació de les assignatures relacionades amb la carrera que es vol començar i presentar-se a aquesta fase específica voluntària.

A més, la fase específica també està disponible pels alumnes que vulguin accedir a la universitat des d’altres estudis superiors, com és el cas de la formació professional o dels ensenyaments esportius.

 

Convocatòries

Se’n convoquen dues a l’any i els estudiants podran presentar-se a successives convocatòries per millorar la qualificació anterior de les dues fases. La nota de la fase general tindrà una validesa indefinida, i la de la fase específica, serà només de dos cursos.

I finalment, us aconsellem que si planifiqueu bé els estudis des del batxillerat i manteniu una actitud relaxada i positiva, els podreu superar amb molts bons resultats i també les proves específiques de les universitats.


Quines modalitats de batxillerat puc escollir?

El Títol de Batxillerat t’ofereix possibilitats per continuar els estudis. A part dels graus universitaris, hi ha d’altres opcions formatives: els ensenyaments artístics superiors (com la música, la dansa, les arts plàstiques i el disseny), els ensenyaments esportius de grau superior i els ensenyaments militars.

La universitat és una de les sortides del batxillerat amb més possibilitats, i per aquest motiu, molts estudiants n’escullen la modalitat en funció del grau que vulguin continuar després. Tot i així, l’assignació de places a les universitats depèn de la nota de tall que cada estudiant obté i dels processos interns de selecció que pugui tenir cada facultat.

La modalitat d’accés al batxillerat també incideix en el moment d’admissió d’un estudiant a una carrera concreta. Encara que no és del tot determinant, quan s’escull el grau, sí que és recomanable que abans de decidir-ne la modalitat, saber cap a on es volen dirigir els estudis. Els coneixements de moltes assignatures seran necessaris quan s’arribi als estudis superiors, per la qual cosa si no s’adquireixen abans, quan comencen el grau s’hi hauran d’esforçar molt més.

La modalitat de Ciències i Tecnologia es dirigeix a graus com els de Medicina, de Farmàcia, de Veterinària, de Biotecnologia, d’Enginyeria dels Sistemes d’Informació, d’Enginyeria de l’Energia, i a d’altres. Les assignatures relacionades amb  les Ciències de la Salut, com la Biologia, la Química, etc. seran de molta utilitat en graus com els de Medicina, de Farmàcia, de Nutrició. Les matèries relacionades amb l’assignatura de Tecnologia, com Dibuix Tècnic o Tecnologia Industrial són molt importants en les enginyeries i en altres graus com el d’Arquitectura.

La modalitat d’Arts està dirigida als ensenyaments artístics superiors i al Grau de Belles Arts, encara que per accedir-hi és necessari superar una prova, que pot coincidir o no amb la d’accés a altres graus, per la qual cosa si mentre s’estudia es decideix canviar d’itinerari, s’ha de consultar quins altres graus i requisits són necessaris.

Segurament la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials és la que té més graus associats: Dret, Direcció d’Empreses, Periodisme, Publicitat, Magisteri … En aquest sentit, els graus que ofereix la Universitat Abat Oliba CEU tenen una estreta relació amb aquesta especialitat. Per exemple, els graus relacionats amb l’assignatura d’Empresa o d’Economia, assignatures com Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials i Economia de l’Empresa aporten uns coneixements molt útils.

Per obtenir-ne informació sobre els graus que ofereix la UAO CEU, els plans d’estudis, les assignatures que hi ha a cada curs es pot consultar la nostra pàgina web oficial.


Què has de saber si vols estudiar Dret?

El Dret és, segons l’IEC, el conjunt de lleis, de preceptes, de regles, a què estan sotmeses les persones en una societat.

Per estudiar el grau en Dret, una de les carreres més emblemàtiques ja des de l’antiguitat, que ha jugat un paper essencial en la creació i el desenvolupament de la societat, cal:

 • Tenir un bon hàbit de lectura i gaudir-ne; capacitat d’observació, d’argumentació, de redacció; capacitat d’anàlisi i de comprensió de textos, com també una bona capacitat retòrica i oratòria.
 • Ser una persona empàtica, saber tractar els altres i els seus conflictes per tal d’ajudar-los a través de la interpretació i la valoració adequada de les lleis i normes vigents.
 • Saber que, a banda d’estudiar totes les matèries del pla d’estudis, cal ésser conscient que les pràctiques són fonamentals, com també anar guanyant experiència i tenir contacte amb el món laboral del Dret abans de sortir de la universitat.
 • Especialitzar-se en una branca del Dret (civil, mercantil, laboral, administratiu, fiscal, constitucional, processal o penal) per fer-se un lloc al mercat laboral -avui dia complicat- i poder exercir en els àmbits professionals següents: advocacia, procuradoria, judicatures, notaries, registres, carrera diplomàtica, etc.
 • Saber que, un cop obtingut el títol d’advocat, els estudis encara no s’hauran acabat. L’aplicació i la defensa de la llei és una tasca diària i canviant, per la qual cosa cal continuar formant-se de manera contínua per exercir la professió de manera correcta i eficaç.
 • La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, que regula l’accés a les professions d’advocat i procurador dels Tribunals, va introduir al nostre ordenament jurídic l’exigència d’una capacitació professional addicional a la universitària, un requisit previ a la inscripció al corresponent Col·legi Professional. Aquesta capacitació addicional consisteix en una prova d’accés (examen d’habilitació), un cop superat el Màster universitari d’Advocacia, que es correspon amb 60 crèdits ECTS de cursos de formació acreditats pel Ministeri de Justícia i 30 crèdits ECTS de pràctiques tutelades.

 

Consulta els graus i els dobles graus en Dret i Ciències Polítiques i l’opinió dels nostres alumnes.

Consulta el Màster universitari d’Advocacia.


Programa Orienta

Programa Orienta: formació i orientació acadèmica per estudiants, pares i centres educatius

Gairebé tots els estudiants acostumen a tenir dubtes o els manca l’orientació adient per a prendre una decisió correcta a l’hora d’escollir el camí que seguiran un cop acabin el Batxillerat. Així mateix, hi ha estudiants que tenen molt clara la seva decisió, però pot ser que no sàpiguen quina és la millor via per arribar fins a ella.

Per facilitar l’elecció als estudiants, la Universitat Abat Oliba CEU ha desenvolupat el Programa Orienta, un complet programa de formació i orientació a centres educatius per a estudiants, pares i professors. Aquest programa pretén convertir-se en un suport a la labor docent i formativa dels centres educatius amb un programa d’activitats relacionades amb el coneixement i la innovació.

El programa inclou activitats com:

 • Tallers Vocacionals que permeten als alumnes de batxillerat realitzar exercicis concrets de cada carrera com si ja fossin universitaris. D’aquesta manera se’ls ajuda a definir una elecció vocacional.
 • Tallers Orienta dirigits a orientar i desenvolupar competències transversals com la creativitat, la comunicació, l’emprenedoria, el lideratge, etc. Necessaris per al desenvolupament professional dels futurs universitaris.
 • Escola de Pares amb cicles de conferències acadèmiques dirigides a famílies i orientadors impartides per experts de la UAO CEU sobre temàtiques d’interès per als mateixos.
 • Sessió d’Informació i Orientació universitària per a pares d’alumnes de Batxillerat sobre l’elecció de carrera universitària i el futur de l’ocupabilitat: “Escollir una carrera: vocació o sortides professionals?”.
 • Test d’orientació vocacional per ajudar als estudiants a conèixer les seves habilitats i punts forts i orientar-los en l’elecció de la carrera universitària.

El programa també inclou sessions informatives per àrea d’estudis per a tots els alumnes i els seus pares interessats a conèixer detalladament els graus, dobles graus i bilingual degrees.

A més, es realitzaran diverses Jornades de Portes Obertes. Unes per a les escoles en el mes de gener, i unes altres per a les famílies al març, abril i maig. Es convida tant als estudiants interessats com als seus pares i familiars a conèixer la UAO CEU.

Amb aquestes activitats, la UAO CEU pretén apropar a l’alumnat les diferents titulacions per les quals es pot decantar, pensant en allò que es requereix a l’hora d’endinsar-se al mercat laboral.

Per a més informació o si desitgeu participar en alguna d’aquestes activitats, podeu posar-vos en contacte amb la Universitat Abat Oliba CEU enviant un correu electrònic a [email protected] o al web: www.uaoceu.cat


La política i les xarxes socials

La presència a la xarxa es converteix en un camí directe de comunicació dels candidats amb els votants, sobretot amb els més joves.

Per tots és sabut que tenir presència a les xarxes socials és fonamental. Amb les eleccions a tocar, els polítics intensifiquen el seu moviment en elles o s’obren un perfil, sobretot a Twitter, on el debat polític és més intens. Facebook i Twitter esdevenen un camí directe de comunicació amb els votats on els candidats polítics es llancen a l’actualització massiva dels seus perfils.

Han de tenir present, però, que les xarxes socials són un canal per al debat, per a la conversa, i que hauran d’escoltar, respondre i analitzar (amb educació i respecte) les veus oposades que puguin sorgir al llarg de l’any, no només quan s’apropen les eleccions.

Una mostra del poder de les xarxes socials al màrqueting polític és l’èxit que va tenir la primera campanya d’Obama als EUA. I just ara, el president dels EUA ha batut un record Guinness en convertir-se en la persona que aconsegueix més ràpidament un milió de seguidors a Twitter, fet que va assolir en menys de cinc hores amb la seva compta nova @POTUS.

Durant aquestes setmanes prèvies a les eleccions, els polítics se centren en qui té més seguidors, fans, retuits, converses i debats més interessants, però passades les votacions, molts candidats obliden els seus comptes. I aquí és on cometen el greu error d’utilitzar les xarxes socials simplement uns dies cada quatre anys.

Fa uns dies, Katie Stanton, vicepresidenta de Global Media de Twitter, va visitar el nostre país i va fer algunes declaracions sobre la relació dels polítics amb Twitter, i va assenyalar que els polítics espanyols són capdavanters en aquest tema. Li resulta sorprenent com a Espanya tots els candidats són a Twitter, i que hagin entès que és una plataforma que els permet conversar amb el seu electoral i afavoreix una relació diferent.

Respecte a la manera de tuitejar, els partits nous tendeixen a assumir més riscos, a compartir i interactuar més i a ser més transparents. Tuitegen més freqüentment. Els tradicionals acostumen a ser més cautes i conservadors perquè, al ser al poder, tenen més a perdre.

Va destacar la importància del rol que té Twitter per a portar la política a una franja d’edat que moltes vegades no s’informa a través dels mitjans tradicionals. Ajuda a què siguin conscients dels problemes i d’allò que està en joc, a què coneguin als candidats i allò que representen. És una eina fonamental per animar a votar a audiències joves, per a fer-los saber que són importants i que el seu vot conta.

Per això, els polítics no només han de ser presents a les xarxes socials durant el període de la campanya electoral, les xarxes socials van més enllà. Si el candidat vol que això es converteixi en un valor de marca per al futur, si vols que les xarxes socials realment l’ajudin a arribar als votants, el seu perfil haurà de mantenir-se sempre actiu i haurà de seguir interactuant amb els seus seguidors.

 


Quins seran els professionals més buscats aquest any?

La meitat de les ofertes de feina requereixen candidats amb estudis universitaris | ADE és la titulació més sol·licitada segons un informe d’Adecco.

La difícil conjuntura econòmica obliga a les empreses a desenvolupar plans estratègics basats en les noves tecnologies de la informació. Les companyies intenten millorar els seus resultats i demanen professionals cada cop més qualificats i especialitzats. I no tan sols això, el candidat ideal per a qualsevol companyia és aquell qui posseeixi una o més titulacions, domini mínim dos idiomes, amb mobilitat geogràfica, versàtil, que domini les xarxes socials, amb iniciativa i preparació per adaptar-se al canvi des del minut zero. També es valoren l’experiència i els coneixements relacionats amb la polivalència necessària per a assumir reptes futurs.

Segons l’Informe Infoempleo Adecco Oferta i demanda de feina a Espanya 2014, els titulats universitaris lideren l’oferta de feina al nostre país, ja que gairebé la meitat de les ofertes de feina publicades requereixen que els candidats tinguin una carrera superior.

Un any més, Administració i Direcció d’Empreses és la titulació més demanada, amb el 4,5 % de les ofertes de feina del nostre país, percentatge que augmenta fins al 10,7 % si ens centrem en les ofertes que especifiquen una titulació universitària. En segon lloc se situa l’Enginyeria Informàtica, requerida en el 2,9 % de les ofertes de feina. Després d’aquesta es troba Enginyeria Industrial (1,9 % i 4,6 % de les ofertes de feina publicades). Les posicions quarta i cinquena són per Comerç i Màrqueting (1,7 % i 4 %) i Infermeria (1,3 % i 3 %).

Les titulacions dins de la branca de Ciències Socials i Jurídiques segueixen estant entre les més buscades al mercat laboral, com és el cas d’Administració d’Empreses i Finances (10,69 %), Comerç i Màrqueting (4 %), Economia (2,8 %), el doble grau en Administració d’Empreses i Dret (2,44 %) i Relacions Laborals i Recursos Humans (2,34 %).

Durant el passat any, el sector de la Consultoria va ser el què més ofertes per a universitaris va publicar, amb el 13,35 %. A continuació, va ser l’Industrial qui més va demanar la formació universitària com a requisit als seus treballadors, en el 7,95 % dels casos, seguit molt de prop per Informàtica, que ho va reclamar en el 7,8 % de les seves ofertes.

L’estudi també destaca que dins de l’oferta de feina per a titulats es pot apreciar el context d’internacionalització que existeix avui dia al mercat laboral, ja que 1 de cada 3 ofertes per a universitaris que es publiquen al nostre país exigeixen el coneixement d’un altre idioma i l’anglès és el més demanat, per sobre del 80 % de demanda en tots els casos.


Les 10 condicions necessàries per ser un bon periodista

El periodista ha de tenir present que per transmetre una notícia cal seguir una planificació de tasques. Convertir-se en periodista pot semblar una tasca divertida i gratificant; però, per aconseguir aquesta feina es necessita una bona formació i ganes de treballar de valent. El periodisme és passió. Moltes persones no s’adonen de la dedicació que cal afegir-hi per treballar en aquesta especialitat. Si et compromets amb l’objectiu i segueixes aquests 10 consells, aconseguiràs ser periodista:

 

 1. Sigues realista: ni oblidis ni afegeixis res pel teu compte. Verifica tota la informació abans d’escriure.
 2. Les notícies són a prop teu i esperen que les hi trobis per explicar-les. Si observes tot el que succeeix al teu voltant, hi trobaràs molts temes interessants per informar.
 3. Escriu des del teu punt de vista. Aquesta inclinació personal, la teva perspectiva, és el fet que et fa diferent.
 4. Comparteix la feina amb els altres. Si així ho fas, més persones se n’adonaran.
 5. No canviïs el contingut de les notícies, deixa’t la imaginació per altres tasques. A ningú li agrada que l’enganyin.
 6. Inspira’t en fets propers. Cerca la notícia dins l’entorn.
 7. Sigues descriptiu, però no exageris. Una notícia simple sempre és millor que una de carregada.
 8. Sigues precís. L’única informació possible és l’exacta. Les persones confien en tot allò que els expliques, no els enganyis.
 9. Comunica’t amb llengua estàndard. És difícil que t’entenguin si no els escrius amb correcció.
 10. Mou-te sempre amb una llibreta, un portàtil, un mòbil, una càmera… Mai saps quan pot succeir un fet interessant.

Quin perfil has de tenir per dedicar-te al màrqueting

Tenir capacitat per resoldre problemes, perspectiva per una visió global i saber actualitzar-se i superar-se són algunes de les qualitats.
Segons el DIEC, el màrqueting és el “conjunt de tècniques destinades a planificar un procés de comercialització, per tal de millorar la distribució i la venda de productes i de serveis”.

Així que gairebé sempre, l’èxit o el fracàs d’una empresa està directament lligat a l’efectivitat dels esforços que dedica al seu màrqueting. I l’efectivitat d’aquests esforços depèn del personal qui els realitza. Però, què ha de tenir un bon perfil professional per dedicar-se al màrqueting?
Ha de tenir facilitat per comprendre la funció social de l’empresa, l’anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions, capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d’abstracció, creativitat, facilitat d’expressió, sociabilitat, amb àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

Sentir passió pel que es fa, a més passió, més productivitat i millors resultats. Tenir la capacitat de veure més enllà, crear somnis, il·lusionar i emocionar.
Saber escoltar a la gent del teu entorn i sobretot a la gent de fora, escoltar els clients, els col·laboradors, etc., és una bona manera de comprendre el mercat i conèixer les seves necessitats.

El màrqueting, i encara més amb la vessant digital, està en un procés constant d’actualització i per estar al dia de totes les novetats i no quedar-nos obsolets, la formació és fonamental. Hem d’intentar diferenciar-nos el màxim possible. Sempre voler aprendre coses noves, nous mitjans, tecnologies i suports. Això requereix moltes més hores de feina, però val la pena. La marca personal és molt important.

A més, s’ha de tenir un perfil financer, pendent del ROI i del valor de negoci de la seva cartera de productes, així com ser capaç de sortir de la zona de confort i pensar diàriament què es pot fer per superar les expectatives dels clients i com sorprendre’ls. També s’ha de descobrir noves vies de comercialització, explorar nous mons, i per descomptat, utilitzar la creativitat en tota la seva amplària i àrees.