Ajuts perquè et puguis pagar les despeses de la teva formació acadèmica

Creure en els joves i oferir beques que s’adaptin al gran ventall de perfils, amb l’objectiu de que tots puguin accedir als seus estudis, es el que fa la Fundació Universitària San Pablo CEU, tant, que s’ha convertit en la institució educativa espanyola que més diners inverteix en ajuts a l’estudi. I dins del grup CEU, la Universitat Abat Oliba CEU destaca per les seves beques pròpies, com el Programa Futurs Talents, que és una de les ofertes més interessants per aquells estudiants de segon de Batxillerat amb un expedient acadèmic notable, així com un bon Treball de Recerca.
Aquest projecte atorga dues beques per grau, una del 100 % i una altra del 50 % de la matrícula, i que suma un total de 16 beques. El manteniment d’aquest ajut al llarg dels següents cursos depèn de la nota mitjana de l’alumne, que haurà de ser notable. A més, hi ha per aquells alumnes amb una nota superior a 8 en tot el Batxillerat i la Selectivitat, la beca d’Excel·lència Acadèmica per valor del 50 % del cost del primer curs. El 100 % només serà atorgat a aquells estudiants que ingressin a la Universitat Abat Oliba CEU amb Matrícula d’Honor.
La renovació d’ambdues beques s’efectuarà sempre que els alumnes mantinguin les seves qualificacions en aquest rang. Per no tots els ajuts depenen de l’expedient acadèmic. La UAO CEU compta amb uns ajuts propis que es divideixen en: • Ajuts per circumstàncies econòmiques i personals.
• Ajuts per a les famílies nombroses.
• També compra amb ajuts ordinaris per als cursos d’anglès i ajuts de continuïtat d’estudis per als alumes que hagin finalitzat els estudis de grau/llicenciatura a la UAO CEU i desitgin estudiar un altre grau. Aquests es beneficien d’un 20 % de descompte en l’import del segon grau si es matriculen durant els 3 anys posteriors al termini dels seus estudis.
La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya). També compra amb ajuts a l’allotjament en residències i col·legis majors. La Universitat Abat Oliba CEU té beques convingudes amb altres institucions i empreses com: Obra Social “la Caixa”, Banco Santander, Josep Damm, Fundació Jesús Serra, Toshiba, Grupo Selecta i Yogures Nestlé, entre altres. Ofereix, a més, un pla econòmic personalitzat perquè tots els estudiants amb talent puguin ingressar-hi. Se’ls assessora sobre les diverses modalitats de pagament i opcions de finançament. D’altra banda, els estudiants també poden comptar amb les beques oficials del Ministeri d’Educació.
Els requisits són de tipus acadèmic i econòmic i els ajuts poden ser a la mobilitat per cursar estudis en una comunitat autònoma diferent a la de la residència, beques de caràcter general per quedar-se a la mateixa comunitat, de projecte de final de carrera, de matrícula, i fins i tot, pel rendiment acadèmic exclusivament. I també hi ha les beques de la Generalitat de Catalunya (AGAUR). Destinades a l’alumnat amb domicili familiar a Catalunya i que cursa estudis en una universitat catalana. Principals tipus d’ajuts: beques de matrícula o exempció de preus públics i ajut de transport urbà.

Invertir en educació

Quan una societat es pregunta en quina mena de comunitat es convertirà en el futur, poden fer-se una idea bastant exacta si analitza la quantitat i qualitat de recursos que destina a l’educació. L’educació és un catalitzador de les possibilitats de les persones i els col·lectius. Amb una educació ben dotada, el potencial individual i el col·lectiu es desplega, mentre que, al contrari, les carències en aquest camp mutilen la seva capacitat d’expansió.

Aquesta correlació, que sempre ha estat vigent, adquireix avui dia una força addicional sota l’impuls multiplicador de la globalització i la societat de la informació. En un món interconnectat, les societats pròsperes i desenvolupades seran qui aporti valor afegit, cosa únicament possible si les persones que les componen disposen d’una bona formació de base, oportunitats per a desenvolupar-la en un estadi superior i possibilitats d’adaptació contínua a les noves tendències. Tant des del punt de vista individual com col·lectiu, l’educació és una inversió ineludible. La realitat descrita interpel·la, per descomptat, a les institucions públiques, però també a les privades, que componen l’organisme social, doncs una societat d’individus amb accés a l’educació genera incomptables externalitats positives. En societats com la nord-americana, el sector privat ha sabut entendre la seva responsabilitat en aquest camp, d’aquí els nombrosos exemples de mecenatge i filantropia. A Espanya, encara que no de manera tan generalitzada, sí que hi ha institucions en què la seva tradició s’inclou aquest esforç per contribuir de forma sostinguda a l’educació. El CEU, grup educatiu amb més de vuitanta anys d’experiència, és, sens dubte, una d’elles.

Des de fa temps, el CEU, sota el qual s’integren deu escoles i tres universitats privades –entre elles, la Universitat Abat Oliba CEU–, és l’organització privada que més diners destina a beques. Ara, i de cara al pròxim curs, reforça la seva aposta pel mèrit acadèmic a través del programa CEU Merit Program, dirigit a costejar tot o part del curs de grau universitari a alumnes de batxillerat que han destacat pel seu rendiment. En el cas de la UAO CEU, la implantació d’aquest nou programa suposa doblar la quantitat de beques per mèrit acadèmic que va concedir l’any passat. I tot això amb la nota d’estabilitat que distingeix a les inversions fiables, ja que l’estudiant pot comptar amb què cada curs es renovi la beca si manté el nivell. L’aposta és important, però els rendiments de comprometre’s amb el talent i l’esforç sempre superen amb escreix la inversió.


Ajuts al talent

La UAO CEU llança una nova edició del Programa de Beques Futurs Talents UAO CEU. Es premien els millors expedients acadèmics i els millors treballs de recerca que realitzen els estudiants preuniversitaris. Destaquen per la seva dotació, que inclou 14 beques. A més seran premiats a la Categoria Especial els millors Treballs de Recerca.

El divendres 13 de març és la data límit per la presentació d’expedients, treballs i projectes, i el dissabte 28 de març es realitzarà l’acte d’entrega dels premis i la concessió de les beques, en el marc de les Jornades de Portes Obertes de la Universitat.

Article complet a la nostra secció “Qué estudiar” de La Vanguardia.


Universitat sense barreres per a l’estudiant amb discapacitat

La igualtat d’oportunitats per a formar-se és el primer pas per garantir la no discriminació de les persones amb discapacitat en l’accés a una feina qualificada

Segons el “Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad” (CERMI), un dels punts que tradicionalment ha tingut més influencia en l’exclusió social de les persones amb discapacitat ha sigut —i segueix sent— l’escàs nivell assolit en el seu accés a l’educació i a la formació. Sobretot, als nivells superiors del Sistema Educatiu.

Els únics límits que han de tenir les persones amb discapacitat en relació amb els seus estudis universitaris han de ser estrictament deguts a les seves capacitats i aptituds, a més de la seva mateixa actitud davant els estudis, igual que la resta d’alumnes universitaris.

La igualtat d’oportunitats per a realitzar estudis universitaris és el primer pas per a garantir la no discriminació de les persones amb discapacitat en l’accés a una feina qualificada i a la possibilitat de desenvolupar una vida autònoma. La Universitat s’ha d’obrir a tota la societat, i això inclou acabar amb les barreres físiques i també socials que impedeixen o dificulten a aquestes persones continuar els seus estudis.

Així és com es pensa des de la Universitat Abat Oliba CEU, on es garanteix la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i l’accessibilitat a les persones amb discapacitat. Des del Servei d’Orientació Psicològica i Atenció a la Discapacitat (SOPAD) s’ofereix assessorament i suport en tot moment, donant respostes a totes les necessitats a través de:

 • Assessorament individualitzat: amb l’objectiu d’atendre a les necessitats específiques de l’estudiant s’estableixen les ajudes i el suport material necessari. L’assessorament es dirigeix no només a l’alumne sinó també a professors i companys.
 • Sensibilització: per ajudar a la comunitat universitària a adoptar una actitud positiva, solidària i humana envers la discapacitat. Amb la col·laboració de l’Institut Guttmann.
 • Beques: l’especial consideració que dóna la Universitat Abat Oliba CEU a l’alumne amb algun tipus de discapacitat es reflecteix també a l’hora de concedir les beques i ajudes econòmiques. A través del seu servei de beques ofereix informació i assessorament sobre totes les prestacions econòmiques especials, ja siguin les concedides per entitats públiques com privades.

A més, la UAO CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).


On podem sol·licitar una beca: beques i ajuts oficials

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport proporciona una sèrie de beques que contemplen totes les etapes formatives, amb l'objectiu de facilitar als estudiants de diferents edats l'accés als estudis. Cal presentar la petició dins el termini (us recomanem que visiteu sovint la pàgina web del Ministeri) perquè hi trobareu, a més de la data d'inici de les convocatòries, la documentació que heu de presentar quan la demaneu.

Els requisits per accedir a aquests ajuts són de tipus econòmic i acadèmic. En l'àmbit econòmic, valoren el nivell de renda familiar i el nombre de persones que en depenen (famílies nombroses, dependència d'algun membre, etc.). En l'àmbit acadèmic, es valora el fet d'haver superat un nombre mínim d'assignatures per curs, que és la condició indispensable per poder mantenir aquests ajuts.

Si vols cercar la informació sobre els diferents tipus de beques que hi ha, clica l'enllaç dels teus estudis actuals, que seguidament et facilitem, i hi trobaràs les dades que necessites:

 • Primària i secundària: en aquesta categoria hi trobaràs ajuts pels alumnes d'estudis obligatoris (primària i secundària).
 • Batxillerat: corresponen als estudis postobligatoris.
 • Estudis de grau: es tracta d'ajuts per a col·laboracions d'estudis d'àmbit universitari.
 • Estudis de màster: adreçats als estudiants que han finalitzat els estudis de grau, llicenciatura o diplomatura.
 • Estudis de doctorat: adreçats a persones que vulguin ser doctors en la seva especialitat.
 • Formació professional: adreçats als alumnes de cicles formatius.
 • Ensenyaments artístics: adreçats als alumnes d'estudis postobligatoris i d'especialització artística.
 • Ensenyaments esportius: adreçats als alumnes d'estudis postobligatoris i d'especialització esportiva.
 • Estudis militars i religiosos: adreçats als alumnes d'estudis postobligatoris i d'especialització militar o religiosa.
 • Idiomes: ajuts per a estudiants que vulguin millorar les habilitats lingüístiques dels idiomes.

També la Generalitat de Catalunya ofereix als estudiants aquests ajuts:

 • Beques de caràcter general per als ensenyaments postobligatoris i superiors (no universitaris).
 • Estudiants universitaris: adreçades als de primer i segon cicle universitari i als de postgrau de les universitats catalanes per facilitar-ne l'accés i la mobilitat. També inclou préstecs universitaris i ajuts per a activitats d'associacions.
 • Predoctorands: adreçades als estudiants de tercer cicle, a la formació del personal investigador i a la inserció laboral en el món de la investigació.
 • Ajuts de suport a la formació: adreçades al finançament d'activitats formatives en el camp de l'ensenyament superior i de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), i a la millora de la qualitat docent.
 • Altres ajuts: adreçats a promoure l'ús de la llengua catalana en l'entorn universitari i d'investigació: Premis de Foment de la Investigació Preuniversitària i de l'Extensió del Programari Lliure.