Quines modalitats de batxillerat puc escollir?

El Títol de Batxillerat t’ofereix possibilitats per continuar els estudis. A part dels graus universitaris, hi ha d’altres opcions formatives: els ensenyaments artístics superiors (com la música, la dansa, les arts plàstiques i el disseny), els ensenyaments esportius de grau superior i els ensenyaments militars.

La universitat és una de les sortides del batxillerat amb més possibilitats, i per aquest motiu, molts estudiants n’escullen la modalitat en funció del grau que vulguin continuar després. Tot i així, l’assignació de places a les universitats depèn de la nota de tall que cada estudiant obté i dels processos interns de selecció que pugui tenir cada facultat.

La modalitat d’accés al batxillerat també incideix en el moment d’admissió d’un estudiant a una carrera concreta. Encara que no és del tot determinant, quan s’escull el grau, sí que és recomanable que abans de decidir-ne la modalitat, saber cap a on es volen dirigir els estudis. Els coneixements de moltes assignatures seran necessaris quan s’arribi als estudis superiors, per la qual cosa si no s’adquireixen abans, quan comencen el grau s’hi hauran d’esforçar molt més.

La modalitat de Ciències i Tecnologia es dirigeix a graus com els de Medicina, de Farmàcia, de Veterinària, de Biotecnologia, d’Enginyeria dels Sistemes d’Informació, d’Enginyeria de l’Energia, i a d’altres. Les assignatures relacionades amb  les Ciències de la Salut, com la Biologia, la Química, etc. seran de molta utilitat en graus com els de Medicina, de Farmàcia, de Nutrició. Les matèries relacionades amb l’assignatura de Tecnologia, com Dibuix Tècnic o Tecnologia Industrial són molt importants en les enginyeries i en altres graus com el d’Arquitectura.

La modalitat d’Arts està dirigida als ensenyaments artístics superiors i al Grau de Belles Arts, encara que per accedir-hi és necessari superar una prova, que pot coincidir o no amb la d’accés a altres graus, per la qual cosa si mentre s’estudia es decideix canviar d’itinerari, s’ha de consultar quins altres graus i requisits són necessaris.

Segurament la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials és la que té més graus associats: Dret, Direcció d’Empreses, Periodisme, Publicitat, Magisteri … En aquest sentit, els graus que ofereix la Universitat Abat Oliba CEU tenen una estreta relació amb aquesta especialitat. Per exemple, els graus relacionats amb l’assignatura d’Empresa o d’Economia, assignatures com Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials i Economia de l’Empresa aporten uns coneixements molt útils.

Per obtenir-ne informació sobre els graus que ofereix la UAO CEU, els plans d’estudis, les assignatures que hi ha a cada curs es pot consultar la nostra pàgina web oficial.