Què has de saber si vols estudiar Dret?

El Dret és, segons l’IEC, el conjunt de lleis, de preceptes, de regles, a què estan sotmeses les persones en una societat.

Per estudiar el grau en Dret, una de les carreres més emblemàtiques ja des de l’antiguitat, que ha jugat un paper essencial en la creació i el desenvolupament de la societat, cal:

  • Tenir un bon hàbit de lectura i gaudir-ne; capacitat d’observació, d’argumentació, de redacció; capacitat d’anàlisi i de comprensió de textos, com també una bona capacitat retòrica i oratòria.
  • Ser una persona empàtica, saber tractar els altres i els seus conflictes per tal d’ajudar-los a través de la interpretació i la valoració adequada de les lleis i normes vigents.
  • Saber que, a banda d’estudiar totes les matèries del pla d’estudis, cal ésser conscient que les pràctiques són fonamentals, com també anar guanyant experiència i tenir contacte amb el món laboral del Dret abans de sortir de la universitat.
  • Especialitzar-se en una branca del Dret (civil, mercantil, laboral, administratiu, fiscal, constitucional, processal o penal) per fer-se un lloc al mercat laboral -avui dia complicat- i poder exercir en els àmbits professionals següents: advocacia, procuradoria, judicatures, notaries, registres, carrera diplomàtica, etc.
  • Saber que, un cop obtingut el títol d’advocat, els estudis encara no s’hauran acabat. L’aplicació i la defensa de la llei és una tasca diària i canviant, per la qual cosa cal continuar formant-se de manera contínua per exercir la professió de manera correcta i eficaç.
  • La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, que regula l’accés a les professions d’advocat i procurador dels Tribunals, va introduir al nostre ordenament jurídic l’exigència d’una capacitació professional addicional a la universitària, un requisit previ a la inscripció al corresponent Col·legi Professional. Aquesta capacitació addicional consisteix en una prova d’accés (examen d’habilitació), un cop superat el Màster universitari d’Advocacia, que es correspon amb 60 crèdits ECTS de cursos de formació acreditats pel Ministeri de Justícia i 30 crèdits ECTS de pràctiques tutelades.

 

Consulta els graus i els dobles graus en Dret i Ciències Polítiques i l’opinió dels nostres alumnes.

Consulta el Màster universitari d’Advocacia.