Recursos per elaborar el millor Treball Final de Grau

Deu recomanacions perquè les cerques d’informació siguin més eficients i obtenir èxit en la recuperació d’informació, de manera que els resultats siguin rellevants i pertinents al tema triat del TFG. La millor informació no es troba en cinc minuts així que cal tenir paciència i no rendir-se.

  1. És important tenir una estratègia de cerca d’informació, que després s’aplicarà en els recursos que s’hagin escollit per trobar la informació adequada pel TFG.
  2. Abans de començar a buscar, cal pensar en aquelles paraules que descriuen el tema del treball, és a dir, les paraules clau. Pensar en el tema principal, el lloc o àmbit geogràfic, l’any o període cronològic.
  3. Tenir present els sinònims de les paraules que s’han escollit, ja que no totes les fonts d’informació indexen amb els mateixos termes i així es pot obtenir més informació.
  4. Una vegada escollides les paraules claus és molt útil fer un llistat amb elles, tant en castellà com en anglès, a més dels sinònims. És una manera de tenir sempre a mà aquesta informació essencial i servirà per realitzar una cerca més eficaç en els diferents recursos d’informació.
  5. Si la cerca és en revistes especialitzades o bases de dades, cal tenir present que l’anglès és l’idioma ambel que s’obté més informació, ja que la majoria d’elles són d’àmbit anglosaxó.
  6. Depenent del tipus d’informació que es busca, es pot trobar algun llibre o algun capítol de llibre que parli sobre el tema triat, però segurament serà informació de caràcter general. En aquest cas, es pot aprofundir buscant al catàleg de la biblioteca de la universitat per saber si hi ha alguna obra relacionada o bé ampliar la cerca en el CCUC(Catàleg Col·lectiu de la universitat de Catalunya). A més es pot demanar algun llibre a una altra universitat mitjançant el Servei de préstec Interbibliotecari, també denominat GTBib-SOD (Servei d’Obtenció de Documents).
  7. Per obtenir informació més específica cal buscar en revistes i bases de dades especialitzades en l’àmbit temàtic que es desenvolupa el TFG.
  8. Cal usar els filtres de les bases de dades, ajuden a limitar els resultats i a recuperar la informació més enfocada al tema del treball. Decidir que tipus de documents es vol veure, a partir de quin any de publicació, si només es vol consultar articles de publicacions acadèmiques, a text complet, etc.
  9. La majoria de bases de dades tenen opcions de personalització que es poden usar si es fa un registre i es crea un compte. Aquestes opcions permeten: guardar l’historial de les cerques que s’han anat fent en la base de dades; crear alertes per rebre en el correu electrònic; veure informació d’articles d’última incorporació a la base de dades. Les opcions que s’ofereixen són molt útils per no perdre tota la informació que s’ha anat trobant des de l’inici, algunes bases de dades permeten crear carpetes per guardar les referències bibliogràfiques dels documents que s’han consultat.
  10. És molt útil tenir un compte de Refworksper importar directament les referències bibliogràfiques des de les bases de dades, així quan s’hagi d’adjuntar la bibliografia del treball es pot crear automàticament des d’aquest gestor.

 

Kissi Pueyo forma part del Servei de Biblioteca i Documentació de la UAO CEU


Invertir en educació

Quan una societat es pregunta en quina mena de comunitat es convertirà en el futur, poden fer-se una idea bastant exacta si analitza la quantitat i qualitat de recursos que destina a l’educació. L’educació és un catalitzador de les possibilitats de les persones i els col·lectius. Amb una educació ben dotada, el potencial individual i el col·lectiu es desplega, mentre que, al contrari, les carències en aquest camp mutilen la seva capacitat d’expansió.

Aquesta correlació, que sempre ha estat vigent, adquireix avui dia una força addicional sota l’impuls multiplicador de la globalització i la societat de la informació. En un món interconnectat, les societats pròsperes i desenvolupades seran qui aporti valor afegit, cosa únicament possible si les persones que les componen disposen d’una bona formació de base, oportunitats per a desenvolupar-la en un estadi superior i possibilitats d’adaptació contínua a les noves tendències. Tant des del punt de vista individual com col·lectiu, l’educació és una inversió ineludible. La realitat descrita interpel·la, per descomptat, a les institucions públiques, però també a les privades, que componen l’organisme social, doncs una societat d’individus amb accés a l’educació genera incomptables externalitats positives. En societats com la nord-americana, el sector privat ha sabut entendre la seva responsabilitat en aquest camp, d’aquí els nombrosos exemples de mecenatge i filantropia. A Espanya, encara que no de manera tan generalitzada, sí que hi ha institucions en què la seva tradició s’inclou aquest esforç per contribuir de forma sostinguda a l’educació. El CEU, grup educatiu amb més de vuitanta anys d’experiència, és, sens dubte, una d’elles.

Des de fa temps, el CEU, sota el qual s’integren deu escoles i tres universitats privades –entre elles, la Universitat Abat Oliba CEU–, és l’organització privada que més diners destina a beques. Ara, i de cara al pròxim curs, reforça la seva aposta pel mèrit acadèmic a través del programa CEU Merit Program, dirigit a costejar tot o part del curs de grau universitari a alumnes de batxillerat que han destacat pel seu rendiment. En el cas de la UAO CEU, la implantació d’aquest nou programa suposa doblar la quantitat de beques per mèrit acadèmic que va concedir l’any passat. I tot això amb la nota d’estabilitat que distingeix a les inversions fiables, ja que l’estudiant pot comptar amb què cada curs es renovi la beca si manté el nivell. L’aposta és important, però els rendiments de comprometre’s amb el talent i l’esforç sempre superen amb escreix la inversió.


Noves carreres per a noves necessitats de mercat

Recentment i aprofitant l’adaptació obligatòria que ha suposat l’Espai Europeu d’Educació Superior (l’anomenat procés de Bolonya), la Universitat Abat Oliba CEU ha apostat per les noves carreres que tenen més demanda al mercat laboral. I no només això, sinó també per la combinació de graus amb la finalitat de treure’n el màxim profit als anys de formació universitària.

En aquesta línia, la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona amplia l’oferta amb dobles titulacions, el doble grau en Màrqueting i Direcció Comercial més Direcció d’Empreses, amb la finalitat d’afegir als alumnes un perfil distintiu amb més sortides professionals al seu abast; així com el doble grau en Màrqueting i Direcció Comercial més Publicitat i Relacions Públiques, que forma els professionals amb habilitats especials per a la comercialització i la comunicació, per a què tinguin capacitat de crear, desenvolupar, controlar, vendre i comunicar qualsevol tipus de producte i/o servei a empreses de negoci diversificat.

A més, també ofereix el doble grau d’Educació Primària més Psicologia, que completarà la formació en educació i psicologia de l’alumne amb la capacitació necessària per treballar en l’entorn laboral actual; així com el doble grau de Psicologia més Criminologia i Seguretat, que uneix la formació i la preparació completa d’un psicòleg amb els coneixements teòrics sobre criminologia i seguretat. Aquest grau garanteix l’aplicació d’aquests coneixements en experiències pràctiques per convertir-se en un especialista que té un coneixement global d’ambdues matèries. Això, sens dubte, amplia els horitzons professionals dels estudiants en l’àmbit de la prevenció i de la investigació dels delictes.

No hem d’oblidar que els estudis de Dret no han deixat de figurar entre la formació més demandada en aquest campus. La Universitat Abat Oliba CEU és l’escola privada de Dret amb més experiència de Barcelona, ja que des del 1973 forma juristes amb els dobles graus de Dret més Ciències Polítiques, Dret més Criminologia i Seguretat, i Dret més Direcció d’Empreses.

En l’apartat de dobles titulacions cal destacar el doble grau d’Educació Infantil més Educació Primària, que uneix el millor d’ambdós títols: l’atenció als més petits (fins als sis anys) i l’especialització en les àrees d’anglès, educació especial i ensenyament de la llengua anglesa (a l’etapa dels sis als dotze anys).

I com ja sabem que un elevat nivell d’anglès s’exigeix cada cop més, no hem d’obviar la gran oferta de programes bilingües pels dobles graus que ens ofereix la Universitat Abat Oliba CEU: Periodisme més Ciències Polítiques, i Educació Infantil més Educació Primària. Es pot escollir el programa bilingüe en tots els estudis de Direcció d’Empreses.


Quins seran els professionals més buscats aquest any?

La meitat de les ofertes de feina requereixen candidats amb estudis universitaris | ADE és la titulació més sol·licitada segons un informe d’Adecco.

La difícil conjuntura econòmica obliga a les empreses a desenvolupar plans estratègics basats en les noves tecnologies de la informació. Les companyies intenten millorar els seus resultats i demanen professionals cada cop més qualificats i especialitzats. I no tan sols això, el candidat ideal per a qualsevol companyia és aquell qui posseeixi una o més titulacions, domini mínim dos idiomes, amb mobilitat geogràfica, versàtil, que domini les xarxes socials, amb iniciativa i preparació per adaptar-se al canvi des del minut zero. També es valoren l’experiència i els coneixements relacionats amb la polivalència necessària per a assumir reptes futurs.

Segons l’Informe Infoempleo Adecco Oferta i demanda de feina a Espanya 2014, els titulats universitaris lideren l’oferta de feina al nostre país, ja que gairebé la meitat de les ofertes de feina publicades requereixen que els candidats tinguin una carrera superior.

Un any més, Administració i Direcció d’Empreses és la titulació més demanada, amb el 4,5 % de les ofertes de feina del nostre país, percentatge que augmenta fins al 10,7 % si ens centrem en les ofertes que especifiquen una titulació universitària. En segon lloc se situa l’Enginyeria Informàtica, requerida en el 2,9 % de les ofertes de feina. Després d’aquesta es troba Enginyeria Industrial (1,9 % i 4,6 % de les ofertes de feina publicades). Les posicions quarta i cinquena són per Comerç i Màrqueting (1,7 % i 4 %) i Infermeria (1,3 % i 3 %).

Les titulacions dins de la branca de Ciències Socials i Jurídiques segueixen estant entre les més buscades al mercat laboral, com és el cas d’Administració d’Empreses i Finances (10,69 %), Comerç i Màrqueting (4 %), Economia (2,8 %), el doble grau en Administració d’Empreses i Dret (2,44 %) i Relacions Laborals i Recursos Humans (2,34 %).

Durant el passat any, el sector de la Consultoria va ser el què més ofertes per a universitaris va publicar, amb el 13,35 %. A continuació, va ser l’Industrial qui més va demanar la formació universitària com a requisit als seus treballadors, en el 7,95 % dels casos, seguit molt de prop per Informàtica, que ho va reclamar en el 7,8 % de les seves ofertes.

L’estudi també destaca que dins de l’oferta de feina per a titulats es pot apreciar el context d’internacionalització que existeix avui dia al mercat laboral, ja que 1 de cada 3 ofertes per a universitaris que es publiquen al nostre país exigeixen el coneixement d’un altre idioma i l’anglès és el més demanat, per sobre del 80 % de demanda en tots els casos.


Un mapa per orientar l’elecció de carrera

En el cas de molts joves, l’elecció d’estudis universitaris és la primera decisió d’abast que prenen de forma autònoma i plenament conscient. No es tracta d’una qüestió senzilla, perquè abans de decantar-se per una de les moltes opcions disponibles, el futur universitari ha d’ordenar i jerarquitzar una sèrie de factors que no sempre és senzill determinar. De la dificultat de la tasca adona el fet que un de cada cinc estudiants abandona els estudis universitaris després del primer curs i que no són pocs, prop del 7%, els que canvien de titulació una vegada han comprovat en el primer any que l’experiència no responia a les expectatives (dades de 2015 del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport).

Sense perjudici de tenir present que el camí que s’emprèn amb l’elecció d’estudis no és irreversible, sí que convé fer un procés de deliberació el més sòlid possible, basat en els aspectes essencials que sostenen una decisió consistent. Caldria parlar de tres vectors: reconeixement de la vocació i de les mateixes capacitats, coneixement precís de quins programes universitaris s’alineen amb aquestes qualitats personals (considerant l’empremta particular que cada universitat dóna als seus estudis) i connexió amb la perspectiva de projecció professional.

Vocació, formació i professió, aquests són els tres vèrtexs que conformen el triangle de l’elecció de carrera. La millor decisió serà la que integri de forma més completa aquests plànols, i aquest sembla haver estat el plantejament amb el qual Santander Universitats i el grup educatiu CEU –al qual pertany la Universitat Abat Oliba CEU- han creat el Degree Advisor, dins de les accions de l’observatori d’ocupació Job Lab CEU-Santander. El que aquesta nova aplicació ofereix és la possibilitat que l’usuari obtingui el seu propi perfil d’estudiant en funció d’un complet test vocacional, a partir del qual s’elabora un informe personalitzat que inclou dades sobre la demanda d’estudis universitaris, taxa d’ocupabilitat, tendències dels diferents sectors professionals, així com de les competències més demandades. És a dir, d’una forma coherent i personalitzada, l’estudiant podrà disposar d’un mapa en el qual es posen en relació els tres pols d’informació que cal valorar.

La capacitat per oferir un relat integral és una de les grans aportacions d’aquesta eina, ja que presenta de forma ordenada les dades que extreu de diverses fonts estadístiques: estudi sobre Tendències d’Ocupabilitat Universitària, realitzat per l’empresa GfK a més de 950 empreses; informes del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU) i altres estudis realitzats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Ja està disponible una primera versió per a estudiants i pròximament hi haurà una dissenyada per a orientadors. Informació per qualificar una decisió que anticipa moltes altres.