El nou docent ja pot impartir la seva assignatura en anglès

Ben aviat, el sistema educatiu espanyol i català farà un canvi important. Cada cop és més necessari el fet d’introduir l’anglès com a llengua comunicativa dins la universitat; per això és important que el professorat imparteixi en aquesta llengua estrangera qualsevol assignatura que no tingui rés a veure amb la lingüística (Música i Educació Física).

Això ha fet que moltes comunitats autònomes plantegin al Ministeri d’Educació que canviï la normativa estatal que contempla el sistema d’accés a les oposicions docents, amb la finalitat que l’anglès sigui un requisit imprescindible. Significa que el docent haurà d’estar capacitat i acreditat per donar la seva classe en anglès. Hi ha un altre projecte que s’afegeix, com és el cas de les primeres experiències en l’educació bilingüe, que s’estan engegant en els col·legis, i que compten amb l’aprovació dels pares.

La Universitat Abat Oliba CEU s’avança respecte a una part important del sistema universitari espanyol perquè ofereix la possibilitat de cursar el bilingual degree pels seus graus d’Educació Infantil i Educació Primària.

Es tracta d’un programa bilingüe que cerca solucionar les necessitats dels centres educatius: disposar de docents competents per impartir les matèries en anglès i també de l’anglès com a llengua estrangera. De fet, un dels principals inconvenients que tenen els equips directius és el de trobar professionals amb la titulació avançada.

El bilingual degree garanteix als futurs mestres que podran donar classes en un col·legi bilingüe. Aquesta modalitat disposa d’un pla formatiu que acredita l’estudiant com a professor bilingüe perquè obté la certificació legal i la capacitació pràctica per esdevenir un professional d’una classe en anglès.

El programa és una opció tant pels graus d’Educació Infantil i Educació primària com pel doble Grau d’Educació Infantil i Primària. En tots ells s’ha introduït un grup d’activitats específiques en anglès en les quals hi ha l’opció de fer una part de les pràctiques guiades (l’anomenat pràcticum) en col·legis bilingües espanyols o estrangers.

D’aquesta manera, els estudiants reben una formació específica en anglès i també l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. El pla d’estudis de la UAO CEU és el resultat d’afegir experiències educatives en l’àmbit universitari i viscudes en àrees de psicologia i humanitats, en les diferents Escoles de Magisteri de Vigo i de Sevilla i de centres escolars que el grup CEU té distribuïts arreu del territori nacional.