Estudiar i fer pràctiques: la millor recepta per a millorar l’ocupabilitat

A la típica frase per trencar el gel de “estudies o treballes?” se li ha de canviar la conjunció si el que pretenem és millorar la nostra ocupabilitat. Estudiar i treballar, implica compaginar la formació acadèmica amb la professional, permet aplicar els coneixements teòrics a la pràctica i anar adquirint les competències pròpies d’exercir la professió. Així ho reflecteix l’última enquesta d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que avalua les condicions laborals dels universitaris catalans després de tres anys d’haver obtingut la titulació. El fet que el 79,5 % dels estudiants de la UAO CEU simultaniegés durant els dos últims cursos estudi i una feina relacionada amb la formació és indubtablement una de les claus de l’alta taxa d’ocupabilitat (95,2 %) dels nostres titulats.

Ara bé, en temps de crisi no és fàcil accedir a contractes de feina i molt menys quan no es pot aportar experiència professional. És per això que adquireix molta importància la realització de pràctiques professionals durant els estudis. La possibilitat de realitzar pràctiques en diverses empreses a través dels convenis de col·laboració Universitat – Empresa permet que l’estudiant es familiaritzi amb diferents sortides professionals de la seva professió i l’ajuden a adquirir les competències transversals que les empreses valoren en els seus processos de selecció. Des de la implantació de la reforma de Bolonya, tots els estudis incorporen una assignatura de pràctiques externes, però a la UAO CEU, a més, s’incentiva la realització de pràctiques extracurriculars quan l’estudiant ha superat el 50 % dels crèdits de la seva titulació. Això garanteix als diplomats finalitzar els estudis no només amb una sòlida formació teòrica, sinó també amb experiència professional i un currículum competitiu.

Olga Lasaga Millet
Directora del SERVEI de PRÀCTIQUES I OCUPACIÓ

Universitat Abat Oliba CEU