Direcció d’Empreses, Dret i Econòmiques són els graus que més oportunitats de feina donen als nous graduats

Un dels reptes en Educació és aprofundir en la compenetració entre universitat i empresa.

En el context d’un món canviant, on se superposen noves formes de comunicació i transmissió de la informació i models d’organització i negocis diferents dels convencionals, resulta imprescindible que hi hagi una comunicació fluida entre universitat i empresa, de manera que sigui fàcil la seva compenetració. La rellevància i velocitat dels canvis socioeconòmics reclamen un diàleg constant entre l’entorn universitari i l’empresarial.

Recentment, la Fundació Everis va realitzar una contribució a l’harmonització d’ambdues esferes mitjançant la publicació del I Rànquing d’universitats. És una relació entre empresa, universitat i societat, en què es proporcionen dades sobre l’ocupabilitat dels titulats superiors durant els últims cinc anys. L’originalitat de l’enquesta radica en què aporta dades per avaluar la formació universitària des del punt de vista de l’ocupador.

L’estudi revela quines competències són les més demanades i detecta quins són els sectors en què els nous graduats troben més oportunitats. En aquest últim aspecte, es posa de manifest que, dins del context empresarial, el destí més freqüent per aquests titulats són les empreses de més de 1000 treballadors, doncs 8 de cada 10 contractacions es produeixen en empreses d’aquestes dimensions. Pel que fa als àmbits d’activitat econòmica, hi ha cinc sectors que lideren la contractació de professionals acabats de sortir de la Universitat: Informació i comunicacions (52,70 ), Activitats professionals, científiques i tècniques (49,18 %), Educació (42,28 %), Activitats sanitàries i Serveis socials (40,57 %) i Activitats financeres i d’assegurances (39,35 %).

Un cop exposades les dades en termes de titulacions, l’informe senyala Direcció d’Empreses, Econòmiques i Dret com a les carreres en què es concentra la part més significativa de les contractacions dels nou titulats, fet que revela un alt nivell d’adequació entre els continguts d’aquests graus i el posterior exercici professional. Un dels reptes inajornables en Educació és aprofundir en aquesta compenetració.