Aprovar la Selectivitat

Consells per anar a les proves PAU

Si llegim les estadístiques de ben segur que ens tranquil·litzarem amb més del 90% dels alumnes que superen amb èxit les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), Però, a qui no li posa nerviós la Selectivitat? Aprovar els exàmens no té perquè ser una missió impossible, sempre que se segueixin algunes recomanacions:

  • Hem de tenir ben clar que el segon de batxillerat és el curs que ens demana molt d’estudi durant tot l’any i que no l’hem de deixar per l’últim moment. Seguir un mètode de treball ens evitarà maldecaps quan arribin els exàmens. I com no, el fet d’avançar en l’estudi de matèries es pot convertir en el millor objectiu.
  • Preparar el calendari i planificar les hores d’estudi por matèries és una bona idea, sense oblidar que ens cal ser realistes i per tant, també incloure uns dies de descans. L’objectiu final és el de controlar les assignatures que requereixen més dedicació i d’aquesta manera puguem tenir temps per reaccionar i per aprofundir-les en l’estudi, si hi fos necessari.
  • Arriba el darrer mes: sobretot tranquil·litat perquè ara és el moment de repassar tot el que s’hi ha donat al llarg del curs. És per aquesta raó que és el millor moment per memoritzar els resums, fer esquemes i sobretot, per practicar amb models d’exàmens de Selectivitat d’anys anteriors. D’aquesta manera, al dia de l’examen ja coneixerem l’estil de la prova.
  • El dia anterior a la prova l’hauríem d’agafar per descansar. Molt poca matèria tenim pendent d’estudi, per tant, el millor que podem fer és relaxar-nos i agafar forces per evitar que si repassem alguna lliçó, ens adonem que encara hi tenim pendent d’assimilar algun concepte o teoria: per això serveix el treball diari de tot un curs.
  • I finalment arriben els exàmens, no podem anar-hi tard ni oblidar el DNI. Un cop asseguts davant la prova, ens convé escoltar les instruccions del tribunal i llegir atentament les preguntes perquè tinguem ben clar què se’ns està demanant exactament. El millor que podem fer és distribuir-nos el temps i començar per les més fàcils, sense oblidar una acurada presentació de l’escrit, que inclou una ortografia correcta.

Alguns de nosaltres segurament ens trobarem com si no tinguéssim res al cap. Aquest bloqueig mental és un dels pitjors enemics de l’estudiant a l’hora de realitzar un examen, i superar-lo, suposa dominar els nervis d’un mateix. Foragitar la sensació de saber-ne la resposta i de no ser capaç ni d’escriure’n una línia, pot aconseguir-se si respirem amb profunditat. Perquè, al cap i a la fi, respondre una pregunta cinc minuts més tard, no fa canviar les coses, això sí, mai hem de tirar la tovallola davant la prova ni aixecar-nos per sortir de l’aula. En qualsevol cas, i per evitar aquestes situacions s’aconsella assimilar bé el contingut abans de memoritzar-lo, o fins i tot, aplicar-hi tècniques mnemotècniques. Tots aquests mètodes són vàlids si ens ajuden a superar les proves d’entrada a la universitat.