Consells per a preparar el currículum i l’entrevista de feina

A la millor formació acadèmica li ha de seguir sempre la millor carta de presentació. L’accés al mercat laboral depèn necessàriament no només d’un títol i d’una qualificació adequada, sinó també d’un bon currículum com a pas previ al filtre de l’entrevista de feina. Dominar la preparació d’ambdós és clau per a aconseguir una feina en un món cada cop més competitiu.

Així que també aquí els pares poden ajudar als seus fills amb una sèrie de consells que comencen per no deixar res a l’atzar. Tots els graus de les universitats del CEU a Madrid, a la Comunitat Valenciana i a Barcelona estan adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Per què no hauria d’estar-ho, doncs, el currículum?

Ara que les oportunitats de feina no tenen per què cenyir-se a les fronteres espanyoles, pot resultar convenient optar per un model de currículum estàndard a Europa. L’Europass és un conjunt de documents avalats per la Unió Europea que resumeixen les aptituds, titulacions i certificacions adquirides per un ciutadà al llarg de la seva vida. Un d’aquests documents és el currículum, del qual se’n poden trobar exemples i plantilles al web de l’Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/es/home). El portal és de gran ajuda si, a més, es necessita un model de currículum en anglès o en qualsevol altre idioma.

Un cop escollit el format del currículum, hem de tenir en compte que sempre és preferible optar per un estil formal, incorporant les fites pròpies i objectius de cada projecte acadèmic o professional. L’expressió clara i concisa (i sense faltes d’ortografia, per descomptat) és molt important.

A l’apartat destinat a l’educació, s’ha de començar pel diploma o títol més alt, de manera que un universitari no haurà de fer referència, per exemple, al graduat escolar. No ens hem d’oblidar tampoc dels cursos de formació complementària, sobretot si estan relacionats amb l’execució de la feina que se sol·licita. Si s’ha d’especificar l’experiència laboral, el més habitual és començar pel més recent.

D’altra banda, hem de saber-nos el currículum de memòria, doncs no hi ha res més contraproduent que, arribat el moment de l’entrevista, no recordar allò que vam escriure. A l’entrevista és molt probable que es pregunti al candidat pels seus punts forts i dèbils, quin tipus de membre seria en un equip de treball, com es mou en les exposicions orals o si és capaç de treballar sota pressió i amb terminis de temps ajustats.

S’han de tenir ben clares les característiques de la feina a què s’està optant, i saber les habilitats i competències que requeriran en conseqüència, així com la forma en què l’experiència prèvia pot ser positiva. Un altre consell: escolta a l’entrevistador i respon a les seves preguntes, no a aquelles què creies que preguntaria. Mantenir el contacte visual reflecteix seguretat en un mateix, així com demostrar estar motivat per la feina.