Per què s’estudien els postgraus?

Els postgraus permeten continuar la formació i especialitzar-se per a la pràctica professional.

Els títols de postgrau oficial es divideixen en estudis de 2n cicle i estudis de 3r cicle. Al  2n cicle es cursen màsters universitaris d’un o dos anys de durada (entre 60 a 120 crèdits europeus) i al 3r cicle el doctorat.

Hi ha dos tipus de màsters universitaris:

  • Professionals, orientats a la capacitació per a la pràctica professional. En aquest tipus de màsters sol ser habitual la inclusió de pràctiques professionals a empreses. Dins d’aquests màsters s’enquadren els màsters que capaciten per a professions regulades.
  • D’investigació, orientats a la capacitació en l’activitat d’investigació.

Els màsters universitaris permeten continuar la formació i especialitzar-se en allò que les empreses demanen avui en dia, amb un títol oficial que és vàlid a qualsevol país europeu.

La demanda del mercat laboral i una millora salarial és el que impulsa al 60 % dels estudiants a l’hora de realitzar un màster o postgrau. Això és el que ha conclòs l’estudi realitzat per Universia i el portal Trabajo.com, que han recollit les opinions de 5 135 enquestats de tot el territori iberoamericà (Argentina, Brasil, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguai i Xile).

No obstant això, no és només la retribució i les exigències del mercat de treball les que marquen el camí. L’estudiant també aposta tant pel reconeixement personal, com per la contribució que realitzarà a la societat. És interessant veure com al cap i a la fi, és important mesurar i situar-nos al present que ens rodeja, tot dirigint la vista cap al futur i amb el propòsit de créixer i aportar als altres.

A part d’aquestes dades, que són les més rellevants, també assenyalen com un gran nombre d’enquestats busquen la informació sobre els diferents postgraus que s’ofereixen a les pàgines web de les diferents universitats. De la mateixa manera, els enquestats manifesten que vulguin continuar amb els seus estudis en universitats diferents de la universitat d’origen o primera universitat.

És clar que si l’elecció del màster o postgrau és la correcta, l’estudiant desenvoluparà més competències tant en l’àmbit tècnic com personal. Des de l’inici del Pla Bolonya, la regulació dels nous anomenats graus van iniciar la transformació dels màsters i postgraus i, actualment, són  gairebé necessaris per a complementar els estudis de grau i especialitzar-se en un àmbit concret.

Els ocupadors també opinen al respecte, i és que malgrat que encara no s’hagin publicat dades específiques sobre els estudis recents de màster, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) contempla que els empresaris busquen en els seus candidats que hagin tingut experiència internacional, llargs períodes de pràctiques i que la universitat on els realitzin sigui de prestigi.

La EAE Business School ha presentat fa tan sols unes setmanes l’estudi “L’ocupabilitat de la població qualificada 2014”, i la realitat és que els estudiants de postgrau posseeixen un 58 % més de possibilitats de trobar feina que aquells qui només tenen un graduat universitari. En el conjunt de la població activa, aquest sector estaria un 200 % per davant.

 

Patricia Boquete.

Tècnica en Orientació Professional Universitat Abat Oliba CEU.