Noves carreres per a noves necessitats de mercat

Recentment i aprofitant l’adaptació obligatòria que ha suposat l’Espai Europeu d’Educació Superior (l’anomenat procés de Bolonya), la Universitat Abat Oliba CEU ha apostat per les noves carreres que tenen més demanda al mercat laboral. I no només això, sinó també per la combinació de graus amb la finalitat de treure’n el màxim profit als anys de formació universitària.

En aquesta línia, la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona amplia l’oferta amb dobles titulacions, el doble grau en Màrqueting i Direcció Comercial més Direcció d’Empreses, amb la finalitat d’afegir als alumnes un perfil distintiu amb més sortides professionals al seu abast; així com el doble grau en Màrqueting i Direcció Comercial més Publicitat i Relacions Públiques, que forma els professionals amb habilitats especials per a la comercialització i la comunicació, per a què tinguin capacitat de crear, desenvolupar, controlar, vendre i comunicar qualsevol tipus de producte i/o servei a empreses de negoci diversificat.

A més, també ofereix el doble grau d’Educació Primària més Psicologia, que completarà la formació en educació i psicologia de l’alumne amb la capacitació necessària per treballar en l’entorn laboral actual; així com el doble grau de Psicologia més Criminologia i Seguretat, que uneix la formació i la preparació completa d’un psicòleg amb els coneixements teòrics sobre criminologia i seguretat. Aquest grau garanteix l’aplicació d’aquests coneixements en experiències pràctiques per convertir-se en un especialista que té un coneixement global d’ambdues matèries. Això, sens dubte, amplia els horitzons professionals dels estudiants en l’àmbit de la prevenció i de la investigació dels delictes.

No hem d’oblidar que els estudis de Dret no han deixat de figurar entre la formació més demandada en aquest campus. La Universitat Abat Oliba CEU és l’escola privada de Dret amb més experiència de Barcelona, ja que des del 1973 forma juristes amb els dobles graus de Dret més Ciències Polítiques, Dret més Criminologia i Seguretat, i Dret més Direcció d’Empreses.

En l’apartat de dobles titulacions cal destacar el doble grau d’Educació Infantil més Educació Primària, que uneix el millor d’ambdós títols: l’atenció als més petits (fins als sis anys) i l’especialització en les àrees d’anglès, educació especial i ensenyament de la llengua anglesa (a l’etapa dels sis als dotze anys).

I com ja sabem que un elevat nivell d’anglès s’exigeix cada cop més, no hem d’obviar la gran oferta de programes bilingües pels dobles graus que ens ofereix la Universitat Abat Oliba CEU: Periodisme més Ciències Polítiques, i Educació Infantil més Educació Primària. Es pot escollir el programa bilingüe en tots els estudis de Direcció d’Empreses.