Debilitats i fortaleses en la cerca d’una feina nova

onfort permet començar a cultivar nous aprenentatges | Identificar els objectius i no posar-se límits, entre les claus per trobar feina.

El procés de cerca de feina ens confronta amb el nostre estat d’ànim. A vegades, podem sentir-nos enèrgics i expectants davant la novetat; desmotivats perquè el procés és llarg i perquè no es compleixen les nostres expectatives. Cada cas és diferent i cada persona viu aquest procés de manera diferent. No obstant això, tots ens afegim a la inherència del canvi, és a dir, a què alguna cosa nova ha de succeir.

Segons l’experiència, l’edat o les nostres característiques personals, podem enfrontar-nos a la cerca de manera diferent. La cerca s’arrela en la novetat, el desconegut... Això habitualment ens sotmet a pressió. Ens estarem distanciant de la zona de confort?

Diàriament ens movem en la zona de seguretat, on estem còmodes i ho tenim tot controlat. Malgrat això, no és aquí on succeeix la màgia, ni on podem començar a aconseguir les nostres metes. Sense canvi, no hi ha creixement. El procés de cerca de feina acostuma a traspassar la nostra zona de confort i d’entrada, fa que desenvolupem el nostre autoconeixement.

De cara a confeccionar un currículum, una carta de presentació o preparar una entrevista de feina, és important conèixer-nos. Saber quines són les nostres debilitats i fortaleses i de quina manera podem explotar-les millor. Quan sortim de la zona de confort és quan comencem a cultivar nous aprenentatges.

A la cerca de feina acostuma a iniciar-se un procés on la por a perdre allò que tenim o deixar de ser com som, és el què ens serveix per escalar i iniciar el camí. Tens por d’allò que et farà créixer?

Hem de començar a canviar de perspectiva i arriscar. Si els objectius no s’aconsegueixen tan aviat com s’esperava, tranquils, tot arribarà. No et privis de somiar, els límits els poses tu. Has d’aprendre a identificar els teus objectius.

  • D’on véns?
  • On ets?
  • Cap a on vas?
  • Quin és el teu màxim objectiu?
  • Com el penses aconseguir?

Aquestes són algunes de les preguntes que pots començar a plantejar-te i la teva carrera professional seguirà el camí que tu decideixis. Per a iniciar-lo, pots provar a contestar-te la pregunta següent: si no tinguessis por... què faries?