Noves incorporacions al diccionari de l’IEC

 

Les llengües no són sistemes immòbils que es mantenen inalterables al llarg del temps; al contrari: evolucionen per la necessitat de designar realitats noves. El català no n’és una excepció, també requereix nous termes o significats per assegurar una bona comunicació. Per això, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) fa modificacions al seu DIEC2, el diccionari normatiu català en línia.

A finals del mes de maig, després d’un any des de l’última edició electrònica del diccionari, l’IEC hi va incorporar 43 paraules noves, com desfibril·lador, halal, impactant, llegit, longeu o migrant. En destaquen sororitat (neologisme del 2018); maleducat, que fins aleshores s’havia d’escriure mal educat; empoderar, per al qual s’havia de recórrer a apoderar, i reconeixible, que havia de ser recognoscible.

Però, a més de paraules, també s’han fet modificacions a entrades ja existents. Per exemple, s’ha afegit l’accepció ‘element aïllat’ a bolet (“Aquell edifici modern era un bolet enmig del barri vell”); la glaça ja és una ‘pasta feta de sucre i clara d’ou’; s’han introduït indicacions de flexió o exemples que permeten veure el règim preposicional d’una paraula (impacient per, inquietud per/de, neguit per/de, etc.); es recull fraseologia nova, com fer el paperina o picar alt, o locucions d’ús freqüent com moble bar, testament vital, a jutjar per, posar per cas, etc.

Si voleu saber, amb detall, totes les esmenes que s’han fet al DIEC2 aquest mes de maig, podeu clicar aquí.

Post relacionados

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *