“Guia de suport a l’intercanvi lingüístic”: ara també en portuguès i xinès

Guia de suport a l’intercanvi lingüístic: ara també en portuguès i xinès

Els serveis lingüístics universitaris presenten dues noves versions lingüístiques de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic.

La Guia de suport a l’intercanvi lingüístic és un recurs obert dels serveis lingüístics de les universitats catalanes que té per objectiu facilitar i guiar la conversa durant un intercanvi lingüístic entre dos o més estudiants.

Amb l’objectiu de poder arribar a un nombre més ampli d’estudiants s’ha adaptat el material al portuguès i al xinès. Així, doncs, actualment la Guia ja es pot consultar en nou idiomes: català, castellà, anglès, francès, occità, alemany, italià, portuguès i xinès.

Aquest recurs es completa amb les Fitxes de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic, que proposen activitats curtes que incentiven l’ús de la llengua a través de la interacció amb l’entorn i amb els companys d’intercanvi lingüístic.

Pots consultar aquest material a través del web de l’INTERCAT.

 

Guía de apoyo para el intercambio lingüístico: ahora también en portugués y chino 

Los servicios lingüísticos universitarios presentan dos nuevas versiones lingüísticas de la Guía de apoyo para el intercambio lingüístico.

La Guía de apoyo para el intercambio lingüístico es un recurso abierto de los servicios lingüísticos de las universidades catalanas que tiene como objetivo facilitar y guiar la conversación durante un intercambio lingüístico entre dos o más estudiantes.

Con el objetivo de poder llegar a un número más amplio de estudiantes se ha adaptado el material al portugués y al chino. Así pues, actualmente la Guía ya se puede consultar en nueve idiomas: catalán, español, inglés, francés, occitano, alemán, italiano, portugués y chino.

Este recurso se completa con las Fichas de la Guía de apoyo para el intercambio lingüístico, que proponen actividades cortas que incentivan el uso de la lengua a través de la interacción con el entorno y con los compañeros de intercambio lingüístico.

Puedes consultar este material a través de la web de INTERCAT.

 

Language-Exchange Handbook: now also in Portuguese and Chinese

The university language services present the Language-Exchange Handbook in two additional languages.

The Language-Exchange Handbook is an open resource produced by Catalan university language services; it aims to facilitate and guide conversation during a language exchange between two or more students.

In order to reach a wider range of students, the material has been adapted to Portuguese and Chinese, which means that it is now available in nine languages: Catalan, Spanish, English, French, Occitan, German, Italian, Portuguese and Chinese.

This resource is complemented by the Language Exchange Handbook support sheets, which provide short activities encouraging use of language through interaction with the general environment and with fellow Language-exchange students.

The material is available through the INTERCAT website.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *