Torna el Nadal, torna el neologisme de l’any

Com els torrons, les ponsèties i la Fira de Santa Llúcia, per Nadal torna la tria del neologisme de l’any. Aquest any 2019, a més, la tria ve acompanyada de certa polèmica.

 

Com cada, any l’Observatori de Neologia de la UPF i l’Institut d’Estudis Catalans han presentat una llista amb els deu neologismes que, durant l’any, han aparegut als mitjans de comunicació. Recordem que un neologisme és una “unitat lèxica nova, formalment o semànticament, creada en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevada a una altra llengua”. És a dir, un terme de nova creació que defineix un concepte que fins ara no existia, o no s’havia definit, i que tant es pot crear a partir de paraules ja existents a la llengua com a partir d’una paraula en una llengua estrangera.

La llista inicial incloïa el neologisme mena, que prové de l’acrònim MENA (menors estrangers no acompanyats). En veure-ho, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va demanar que es retirés aquesta proposta perquè considera que és una denominació “denigrant, estigmatitzadora i deshumanitzadora” per referir-se a infants o adolescents migrats sols. En lloc d’aquest terme, proposen que es facin servir les formes alternatives infància i joventut migrada sola, infant migrat soljove migrada sola o adolescents sense referents familiars, d’acord amb el document Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l’adolescència tutelada per l’Administraciópublicat pel Departament.

A continuació, trobareu la llista de neologismes actualitzada, en què el terme bicitaxi substitueix mena. Teniu fins al 15 de desembre per triar el vostre favorit a través d’aquest enllaç.

ANIMALISTA m. i f. i adj. Persona que defensa els drets dels animals com a éssers sensibles, en contra de la seva explotació i maltractament, i a favor del reconeixement d’uns drets bàsics dels animals.

BICITAXI m. Vehicle lleuger de transport de passatgers de tres o quatre rodes, amb una o dues rodes maniobrables davant i una o dues rodes motrius darrere accionades per un sistema de pedals, sovint amb l’ajuda d’un motor elèctric auxiliar, que té un seient per al conductor i dos o tres per als passatgers.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA f. Situació ambiental greu a escala mundial com a conseqüència de l’escalfament global, que requereix l’adopció de mesures concretes i immediates per mitigar el canvi climàtic.

EXOPLANETA m. Objecte celeste que orbita al voltant d’un estel altre que el Sol i que compleix totalment o parcialment les condicions especificades per als planetes del sistema solar.

PACTÒMETRE m. Aplicació interactiva que ofereixen els mitjans de comunicació després d’unes eleccions i que serveix per calcular quina combinació de partits pot configurar una majoria parlamentària suficient.

RESIDU ZERO m. Conjunt de pràctiques que pretén evitar al màxim la generació de residus, reciclant la quantitat més gran possible de materials i promovent la fabricació de productes de llarga durada.

TRAP m. Estil musical derivat del rap originat a finals dels anys noranta del segle XX al sud-est dels Estats Units, amb influències del hip-hop, del dubstep i del trance, que es caracteritza per la utilització de sintetitzadors, bases rítmiques dures i moduladors de veu, amb arranjaments electrònics de caràcter melangiós i lletres molt líriques, sovint sobre temes socials.

UMAMI m. Sabor que representa el gust carni o proteic i que no pot descriure’s per combinació dels quatre sabors primitius.

VERMUTERIA f. Establiment on se serveix vermut, sovint acompanyat de propostes gastronòmiques més o menys sofisticades

XIPAR v. tr. Posar un xip a un animal, especialment per fer-ne el seguiment sanitari o per trobar-lo en cas de pèrdua.

Post relacionados

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *