Ara, la “Guia de suport a l’intercanvi lingüístic” en alemany i italià

 

Noves versions de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic en alemany i italià

Els serveis lingüístics universitaris presentem dues noves adaptacions lingüístiques, en alemany i en italià, de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic.

La Guia de suport a l’intercanvi lingüístic és un recurs que té un doble objectiu: d’una banda, donar consells per millorar la pràctica de llengües en les activitats d’intercanvi lingüístic i, de l’altra, oferir tot un conjunt de temes amb preguntes i contingut per tractar durant aquestes activitats i facilitar la pràctica de llengües.

Els serveis lingüístics universitaris han estat treballant en dues noves versions lingüístiques de la guia per potenciar intercanvis lingüístics en diferents llengües, i ara ja pots consultar aquest recurs en alemany i italià. Aquestes dues versions s’uneixen a les ja publicades en català, castellà, anglès, francès i occità.

Aquest projecte ha estat elaborat en col·laboració entre els serveis lingüístics de les universitats catalanes i ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Totes les versions de la guia es poden consultar a través del web de l’INTERCAT.

 

 

Nuevas versiones de la Guía de apoyo para el intercambio lingüístico en alemán e italiano

Los servicios lingüísticos universitarios presentan dos nuevas adaptaciones lingüísticas, en alemán y en italiano, de la Guía de apoyo para el intercambio lingüístico.

La Guía de apoyo para el intercambio lingüístico es un recurso con un doble objetivo: por un lado, dar consejos para mejorar la práctica de idiomas en actividades de intercambio lingüístico y, por el otro, ofrecer un conjunto de temas con preguntas y contenido para tratar durante estas actividades y facilitar la práctica de idiomas.

Los servicios lingüísticos universitarios han estado trabajando en dos nuevas versiones lingüísticas de la guía para potenciar intercambios lingüísticos en diferentes idiomas, y ahora ya puedes consultar este recurso en alemán e italiano. Estas dos versiones se unen a las ya publicadas en catalán, español, inglés, francés y occitano.

Este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración entre los servicios lingüísticos de las universidades catalanas y ha recibido una ayuda Interlingua de la Generalitat de Cataluña.

Todas las versiones de la guía se pueden consultar a través del web de INTERCAT.

 

 

New versions of the Language-Exchange Support Guide in German and Italian

The university language services’ Language-Exchange Support Guide is now available in two new languages.

The guide has two basic objectives: first, to provide practical advice on improving use of language. Second, to offer a range of activity topics (with content and related questions) to use as a means of ensuring more effective practice.

The university language services have been working on two new versions of the Guide to foster exchange in languages other than English. In addition to the versions in Catalan, Spanish, English, French and Occitan, the guide is now also available in German and Italian.

This project has been developed through the collaboration of the Catalan university language services; it received an Interlingua grant from the Generalitat de Catalunya.

All versions of the guide can be consulted on the INTERCAT website.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *