Presentació del “Model de llengua per a les universitats d’acord amb la GIEC”

El 16 de novembre, en el marc del Fòrum Vives de Serveis Lingüístics organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats, es va presentar el document “Model de llengua per a les universitats d’acord amb la GIEC“. Es tracta d’un document elaborat pel Grup de Treball de Qualitat de Català de la CIFALC, el qual està integrat per tècnics lingüístics de la UdG (coordinadora), UAO CEU, UB, UAB, UIC, UOC, UPC, URV i UVic.

Aquest document, en l’elaboració del qual la UAO CEU ha participat activament, analitza els canvis de la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, publicada el 2016, i valora si s’han d’aplicar en el context universitari. Per fer aquesta feina, es pren com a guia l’obra publicada per Jordi Ginebra, La nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans. Guia pràctica, la qual fa un reculls dels canvis de la nova GIEC, tot separant-los en tres categories:

  • construccions i usos admesos en la GIEC que fins ara estaven oficialment condemnats
  • construccions i usos que no canvien en la GIEC respecte de la tradició normativa
  • Altres: informació nova, aclariments, punts poc resolts

El document del Grup de Treball de Qualitat de Català segueix aquesta mateixa divisió a l’hora de tractar els canvis. Els ítems es presenten en una taula que inclou exemples i que ofereix dues solucions: una per als registres formals i una altra per als registres informals. D’aquesta manera, es vol definir un criteri conjunt i consensuat per aquells punts en què la nova GIEC es mostra més flexible per tal que les universitats el puguin incloure als seus llibres d’estil.

La jornada, que compartia el títol del projecte, estava dirigida als tècnics lingüístics de les universitats de la XVU. El matí es va dividir en dos tallers pràctics en què els tècnics, repartits en grups, havien d’utilitzar el document “Model de llengua per a les universitats d’acord amb la GIEC” per resoldre uns exercicis. En el primer taller, es presentaven un seguit de frases i textos de registre formal que calia revisar prenent com a guia els criteris establerts al document elaborat pel GT de Qualitat de Català. En el segon, l’exercici era el mateix però s’hi treballaven frases i exemples de registres informals i orals. En acabar els tallers, es van posar en comú els dubtes i qüestions que hi van sorgir amb els tècnics del GT de Qualitat de Català encarregats d’elaborar el document.

La jornada es va tancar amb una conferència de la Dra. Neus Nogué, professora del Departament de Filologia Catalana de la UB i autora de La nova normativa a la butxaca, que també va girar al voltant del document “Model de llengua per a les universitats d’acord amb la GIEC”. La Dra. Nogué va fa una ràpida anàlisi del document i va fer un seguit de reflexions que va voler compartir amb els assistents per tal que la conferència evolucionés cap a un debat constructiu. Els membres del GT de Qualitat de Català van prendre nota de les reflexions i apunts d’aquest debat per millorar el document elaborat i, així, arribar a una versió definitiva que estigui a l’abast de tots els tècnics lingüístics de les universitats de la XVU.

Post relacionados

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *