IELTS: l’aposta de la UAO CEU

La Universitat Abat Oliba CEU té una normativa interna segons la qual cal que els estudiants acreditin el nivell B2 d’una llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià) per poder-se matricular de 3r de grau o de 4t de doble grau. La majoria dels estudiants opta per acreditar el nivell B2 d’anglès.

En aquest sentit, la Universitat Abat Oliba CEU ha fet una aposta per l’examen IELTS. Des del curs 2019-2020, els alumnes de la UAO CEU que facin un curs d’anglès dels que organitza el Servei de Llengües són avaluats amb un examen IELTS a final de curs que els permet, no només acreditar un nivell d’anglès, sinó també tenir un certificat reconegut internacionalment i amb molt de prestigi.

Ara bé, per què aquesta aposta tan clara per l’examen IELTS?

Examen multinivell

L’examen avalua cadascuna de les destreses lingüístiques (listening, reading, writing i speaking) i un dels trets diferenciadors de l’IELTS és que és un examen multinivell que identifica i permet acreditar diversos nivells del MECR. Cada puntuació equival a una franja dels nivells del MECR (CEFR en anglès), que van des de l’A2 –el més baix– fins al C2 –el més alt–.

En aquesta imatge es poden consultar les equivalències entre la puntuació de l’examen IELTS i els nivells del MECR. Els resultats de l’examen se solen saber al cap de 13 dies d’haver-lo fet.

Modalitats de l’IELTS

Hi ha dues versions de l’examen: Academic i General Training. L’IELTS General Training està pensat per mesurar el nivell d’anglès en contextos pràctics, com per exemple si necessites l’acreditació del B2 a la universitat. I, en canvi, l’IELTS Academic es dirigeix a estudiants que vulguin cursar estudis superiors en anglès o sol·licitar l’ingrés en una organització professional que el demani. Tot i això, totes dues versions són igual de vàlides pel que fa a l’acreditació del nivell d’anglès.

L’examen IELTS, tant el General Training com l’Academic, es pot fer en paper i a ordinador. És un examen en què s’avaluen les quatre destreses lingüístiques, i té el format següent:

Listening: 30 minuts

Reading: 60 minuts

Writing: 60 minuts

Speaking: 11-14 minuts

Reconeixement internacional

El benefici principal de fer l’IELTS és el seu reconeixement internacional. Més de 10.000 organitzacions l’accepten com a prova de nivell d’anglès, cosa que és un gran avantatge en comparació amb altres exàmens oficials. Per exemple, països com el Regne Unit, Austràlia o Nova Zelanda accepten l’IELTS per anar-hi a treballar o estudiar.

I, a més, és un dels certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya per acreditar el nivell B2.2 de manera oficial. Per acreditar aquest nivell, es necessita una nota d’entre 5,5 i 6,5.

L’IELTS a la UAO CEU

Si estàs fent un curs d’anglès amb el Servei de Llengües, ja saps que a final de curs, al mes de maig, es fa l’examen oficial IELTS. A més a més, els estudiants de la UAO CEU que considerin que tenen prou nivell d’anglès i vulguin acreditar-lo també poden presentar-se a la convocatòria d’examen IELTS que oferim al maig a la universitat sense haver de fer un curs d’anglès amb nosaltres. Si vols apuntar-te a l’examen IELTS a la UAO CEU, ho has de fer a través d’aquest enllaç. Tingues en compte que, si no estàs fent cap curs, el preu de l’examen és de 235 €.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *