Com cercar a Google Académico

A diferència del Google que fem servir a diari, Google Académico es un cercador especialitzat que filtra la cerca d’informació a fonts acadèmiques. A través de Google Académico podem cercar articles, tesis, llibres i abstracts que provenen de publicacions acadèmiques, societats professionals, repositoris en línia, universitats i altres pàgines web d’àmbit acadèmic.

La diferència entre Google i Google Académico és que en el primer cercador podem recuperar informació de la qual no en sabem la procedència i, per tant, pot ser poc fiable. En canvi, si busquem a Google Académico, sabem que tota la informació i documents que recuperarem provenen de fonts acadèmiques i fiables.

L’accés a Google Académico és lliure, només cal que cerquem Académico a Google perquè ens aparegui l’enllaç. També tenim l’opció d’afegir un botó d’accés directe al nostre navegador que a més ofereix la possibilitat de visualitzar les referències bibliogràfiques dels documents amb 3 estils de citació diferents.

A Google Académico hi ha diferents formes de cercar:

  • Per paraula clau
  • Per autor: fent servir author: “cognom autor”
  • Pel títol: posant entre cometes, ex. Causas y efectos de la integración económica en América Latina

També podem accedir a la cerca avançada desplegant el menú de l’esquerra com en la imatge següent:

En el cas que estigueu fent servir el gestor de referències bibliogràfiques RefWorks, podeu configurar Google Académico de forma que pugueu exportar les referències a través d’un botó d’accés directe. Per fer això, heu d’anar a l’espai de configuració del mateix cercador i seleccionar RefWorks com a gestor de bibliografia. Podeu veure un exemple en la imatge següent:

Si voleu aprofundir en l’ús i el funcionament de Google Académico només cal que consulteu l’ajuda del mateix cercador que trobareu al peu de pàgina.

Post relacionados

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *