Nova llei pels emprenedors

El passat 19 de setembre el Congrés dels Diputats va aprovar finalment la llei de suport per als emprendeors i la seva internacionalització. La seva publicació està prevista per a les properes setmanes al BOE. Aquesta llei neix de la vocació d’invertir la situació actual i fomentar l’activitat emprenedora davant d’una manca d’oportunitats de treball. L’objectiu: crear un entorn fisic favorable amb una iniciativa emprenedora i la seva internacionalització en ambdós sentits, no única i exclusivamente exportant els projectes sinó que també amb una finalitat d’atraure capital de l’estranger.

Davant dels avantatges fiscales, es comença a concretat l’aplicació del règim especial per l’IVA de caràcter voluntari (permet ingressar-lo només de les factures que han estat cobrades per descomptat). Aquest règim també té les seves limitacions; per exemple que les factures que han de ser de pimes tenen una xifra de negocis inferior als dos milions d’euros i que no han d’estar subjectes al règim de mòduls o d’altres règims especials.

Pel que fa als angel inversors permet que aquests tinguin una deducció a l’IRPF del 20% de la quota estatal per raó d’aquestes inversions (limitat amb un màxim de 20.000 euros) i l’exempció de tributació a les plusvàlues aconseguides si es reinverteixen en una nova empresa. De l’R+D desapareixeran els límits en la quita per la deducció per activitats d’E+D, l’ampliació del percentatge de la deducció a alguns actius intangibles (el patent box).

Sobre la internacionalització de les empreses, s’elaborarà un pla estratègic d’internacionalització i competitivitat de l’economia espanyola, per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que inclourà les prioritats sectorials i geogràfiques dels plans d’actuació dels organismes competents. A l’ICEX (Ezpanya Exportació i Inversions) se li vol donar un paper més protagonistaa, com a organisma que fomenta la internacionalització i la competitivitat de les empreses espanyoles en aquest procés.

Una altre de les novetats d’aquesta llei per als emprenedors que ha aixecat certa polèmica és la introducció de la possibilitat d’obtenir el permís de residència o autoritzacions de residència a estrangers que tinguin una condició d’inversors, emprenedors, investigadors, professionals altament qualificats i traslladats per motius de treball. Així doncs, està previst que aquests puguin obtenir el permís de residència o l’autorització per residir a l’Estat Espanyol a aquells que inverteixin en títols de deute públic (sempre i quan el valor sigui superior o igual als 2.000.000 d’euros, o inveerteixin en empreses espanyoles o constitueixin dipòsits bancaris a entitats que adquireixin béns inmobles per un valor superior o igual a 500.000 euros).

Tot i així queda una asignatura pendent (tenint en compte totes les mesures que preveu aquesta nova llei), les mesures que estimulin el crèdit als autònoms i pimes. Sobre aquest punt la norma no es pronuncia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *