PRACTICUM EDUCACIÓN UAO CEU

El practicum en els graus d’educació a la Universitat Abat Oliba CEU constitueix una experiència essencial per als estudiants i en la nostra proposta d’itinerari educatiu. Permet als estudiants aplicar els coneixements teòrics adquirits en un entorn real. Per als alumnes de 3r, les pràctiques estan reservades per al segon semestre, mentre que els de 4t i 5è poden realitzar-les en qualsevol semestre. És crucial planificar bé la disponibilitat, ja que es requereix un mínim de 250 hores de dedicació.

La universitat ofereix llistes de centres recomanats, tot i que també es poden triar altres opcions, sempre que siguin centres formadors reconeguts. Després de l’entrevista d’acollida i la planificació d’horaris amb el centre, es formalitzarà el conveni i es donarà d’alta a la Seguretat Social. Aquest procés fomenta la professionalitat i el compromís dels estudiants, preparant a futurs educadors amb una sòlida formació pràctica i ètica.

CENTRES i CONVENIS DE PRACTICUM EDUCACIÓ UAO:

PROCÉS DE PRACTICUM UAO:
Algunes observacions del procediment a tenir present:
  • Els alumnes de 3r, en principi, només podeu fer les pràctiques al segon semestre.
  • L’alumnat de 4t i 5è poden fer les pràctiques en qualsevol semestre.
  • No es podrà repetir escola i tampoc es pot comptabilitzar hores fora del marc lectiu dels i les alumnes. El mínim de dedicació serà de 250 hores. Planifiqueu bé la vostra disponibilitat per tal de prioritzar aquesta activitat formativa.
  • Si cal assessorament per situacions personals o dubtes només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.
  • Disposeu de dues llistes amb centres dels que tenim referències com a Universitat i són recomanables. Amb tot, es poden triar altres opcions sempre i quan siguin centres formadors. Podeu consultar aquesta situació a l’XTEC. Anoteu les possibilitats al FORMS (trobareu l’enllaç al document pdf adjuntat i al final d’aquest missatge).
  • Preguem respecteu el calendari previst amb els terminis.
  • Un cop feta l’entrevista d’acollida (segona quinzena de setembre o de gener) i establiu amb el centre els horaris i la dedicació, farem el tràmit del conveni i us donarem d’alta a la Seguretat Social.
Qualsevol consulta, un cop llegida la informació, ens la podeu fer contactant amb nosaltres.
Restem a la vostra disposició i desitgem que sigui una experiència positiva d’aprenentatge.
Enllaç per complimentar les dades de la sol·licitud –> ttps://forms.office.com/e/D6m2c0zh75
Calendari del procés (correspon al 23-24, però aproximat per a cada curs):