El repte de ser universitari

L’arribada a la universitat determina l’adquisició de nous hàbits i el desenvolupament de la pròpia autonomia. L’entrada a la universitat comporta un rubicó a la vida de la persona. Comença una nova etapa en què el jove ha de transcendir la seva condició d’estudiant per convertir-se en un universitari en el sentit estricte de la paraula. Ser universitari comporta mol més que rebre classes en una universitat, és un camí de transformació que condueix a la persona al desenvolupament de la pròpia autonomia i a una forma d’estar en el món caracteritzada per un judici crític i un esperit constructiu. Però aquest camí no es recorre de la nit al dia i sense esforç, és un procés en què han d’adoptar-se nous hàbits que facin realitat les il·lusions i propòsits de qui inicia el trajecte universitari. Si parlem de l’adquisició d’hàbits, convé saber què fer perquè aquests s’adaptin als propòsits plantejats inicialment, sense que el procés resulti esgotador o frustrant. La tècnica del Servei d’Orientació Professional de la Universitat Abat Oliba CEU, Patricia Boquete, suggereix seguir escalonadament els següents punts: 

• Establir, d’entrada, què és el que es vol millorar i identificar quins aspectes del dia a dia podrien ajudar-nos a aconseguir el canvi desitjat.

• No abordar la qüestió en abstracte i de forma conjunta. Convé centrar-se en un hàbit en particular i, un cop adquirit l’hàbit proposat, passar al següent.

• Acomodar el procediment de forma progressiva. Anar de menys a més.

• Mantenir l’hàbit en el temps, període que servirà per avaluar si s’ajusta a les expectatives.

• La perseverança conduirà a l’automatisme. 

En aquest moment és quan es pot començar a treballar en el següent hàbit de la llista. La universitat és un ecosistema privilegiat per a l’adopció d’hàbits edificants en l’àmbit personal i en l’intel·lectual, que a més també repercuteixen positivament en la capacitació professional. Les activitats culturals, el servei d’esports, la societat de debat, el voluntariat, les pràctiques professionals, els recursos de la biblioteca o l’intercanvi internacional són finestres d’oportunitat que se li obren a l’universitari perquè, recolzat en la curiositat i la perseverança, doni el salt qualitatiu que ha d’esperar-se dels anys d’universitat.