Invertir en educació

Quan una societat es pregunta en quina mena de comunitat es convertirà en el futur, poden fer-se una idea bastant exacta si analitza la quantitat i qualitat de recursos que destina a l’educació. L’educació és un catalitzador de les possibilitats de les persones i els col·lectius. Amb una educació ben dotada, el potencial individual i el col·lectiu es desplega, mentre que, al contrari, les carències en aquest camp mutilen la seva capacitat d’expansió.

Aquesta correlació, que sempre ha estat vigent, adquireix avui dia una força addicional sota l’impuls multiplicador de la globalització i la societat de la informació. En un món interconnectat, les societats pròsperes i desenvolupades seran qui aporti valor afegit, cosa únicament possible si les persones que les componen disposen d’una bona formació de base, oportunitats per a desenvolupar-la en un estadi superior i possibilitats d’adaptació contínua a les noves tendències. Tant des del punt de vista individual com col·lectiu, l’educació és una inversió ineludible. La realitat descrita interpel·la, per descomptat, a les institucions públiques, però també a les privades, que componen l’organisme social, doncs una societat d’individus amb accés a l’educació genera incomptables externalitats positives. En societats com la nord-americana, el sector privat ha sabut entendre la seva responsabilitat en aquest camp, d’aquí els nombrosos exemples de mecenatge i filantropia. A Espanya, encara que no de manera tan generalitzada, sí que hi ha institucions en què la seva tradició s’inclou aquest esforç per contribuir de forma sostinguda a l’educació. El CEU, grup educatiu amb més de vuitanta anys d’experiència, és, sens dubte, una d’elles.

Des de fa temps, el CEU, sota el qual s’integren deu escoles i tres universitats privades –entre elles, la Universitat Abat Oliba CEU–, és l’organització privada que més diners destina a beques. Ara, i de cara al pròxim curs, reforça la seva aposta pel mèrit acadèmic a través del programa CEU Merit Program, dirigit a costejar tot o part del curs de grau universitari a alumnes de batxillerat que han destacat pel seu rendiment. En el cas de la UAO CEU, la implantació d’aquest nou programa suposa doblar la quantitat de beques per mèrit acadèmic que va concedir l’any passat. I tot això amb la nota d’estabilitat que distingeix a les inversions fiables, ja que l’estudiant pot comptar amb què cada curs es renovi la beca si manté el nivell. L’aposta és important, però els rendiments de comprometre’s amb el talent i l’esforç sempre superen amb escreix la inversió.