Doble grau: multiplica les teves possibilitats

Cursar dues titulacions permet ampliar la formació i tenir capacitat per ocupar diversos perfils professionals.

El mercat laboral està cada cop més complicat i són molts els estudiants que decideixen escollir un doble grau per tal d’aconseguir un avantatge sobre la resta de candidats a l’hora d’accedir a una feina.

Els dobles graus consisteixen en la unió de dos programes de carreres diferents en un únic itinerari, de manera que s’optimitza temps i es guanya eficiència. El que fa possible la integració de plans d’estudis són els continguts d’aquests, ja que són parcialment comuns en ambdós i al fer-los una única vegada, compta per ambdues carreres.

El principal avantatge d’aquestes dobles titulacions és l’estalvi de temps. Dins del panorama clàssic, un alumne trigaria vuit anys a tenir dos graus; en canvi, amb aquesta opció en tan sols cinc anys es té un currículum excepcional.

El punt clau és l’adquisició de coneixement que comporten aquests graus. El seu valor resideix en l’àmplia formació que s’ofereix als alumnes i la seva adequació a perfils professionals de primer nivell, cosa que suposa un avantatge competitiu important.

La formació que aquests plans combinats aporten suposa més experiència, cosa que suma possibilitats d’inserció laboral. Les empreses tendeixen a valorar com a molt positiu el candidat que no només presenta en el seu currículum dues titulacions, sinó que a més les ha realitzat conjuntament per aprofitar al màxim el seu pas per la universitat. És un candidat amb visió de futur, amb ganes d’aprendre. Demostra un desenvolupament d’aptituds tals com l’organització, l’administració del temps, la priorització de tasques o l’increment de la curiositat intel·lectual.

I si alguna cosa es sap amb certesa és que la formació mai està de més, sinó al contrari; per això és moment d’apostar pels dobles graus.