Claus per enfrontar amb èxit l’elecció de la carrera

A l’hora d’escollir els estudis universitaris s’han de tenir en compte els interessos, la formació, la vocació i les perspectives de desenvolupament professional

 

Què vols estudiar? Sembla una pregunta senzilla, però la veritat és que l’elecció d’una carrera és una de les decisions més importants a què han d’enfrontar-se els joves al deixar l’escola. A l’hora d’escollir s’han de tenir en compte els interessos, la formació i el coneixement que té cadascú; la vocació, les perspectives de desenvolupament professional que ofereix una determinada carrera per a inserir-se al món laboral. Però, com saber quin camí escollir? Quina és la direcció correcta?

Segons la conjuntura econòmica de cada moment, hi ha professions amb més o menys sortides professionals. Hi ha titulacions universitàries indispensables per a l’exercici professional, moltes d’elles d’àmbit públic: Magisteri, Medicina, Infermeria, Arquitectura, Dret, Enginyeria. I hi ha titulacions no reglades que serveixen a mercats de perfil més liberal: Direcció d’Empreses, Màrqueting, Publicitat, Periodisme, Psicologia, Matemàtiques, Física, Biologia, Filologia, Història, etc.

És important tenir suficients arguments per a prendre decisions que permetin complir les expectatives individuals, tenint present els següents aspectes:

- Abans d’escollir cal preguntar-se: Qui sóc jo? Què m’agrada fer i què no? Com vull veure’m en el futur?

-Adequar els somnis amb el talent real i les capacitats personals.

-Cap carrera per si mateixa garanteix l’èxit a la vida.

-No hem de deixar-nos influir per l’apogeu d’algun grau “de moda” o estudiar alguna cosa perquè determinat professor ho va recomanar o per l’elecció dels amics.

-Tenir en compte el rendiment acadèmic, l’aprofitament dels estudis realitzats, els hàbits d’estudi, les opinions dels tutors o professors, orientadors i equip psicopedagògic del centre, etc.

- No escollir mai una professió per la pressió social i/o familiar.

Per tal que decidir no es converteixi en una tasca impossible, presentem un decàleg amb les claus de l’èxit davant l’elecció d’uns estudis universitaris:

  1. Consultar els plans d’estudi, tenint en compte el pes de les pràctiques en el context de la titulació.
  2. Visitar la pàgina web per familiaritzar-se amb el sistema acadèmic del centre.
  3. Visitar els centres d’orientació universitària per a disposar d’informació personalitzada d’acord amb les necessitats i inquietuds de l’estudiant.
  4. Informar-se de les sortides professionals de les titulacions: possibilitats, mercat de treball, etc.
  5. Conèixer les possibilitats de creixement universitari amb altres titulacions: compatibilitat dels plans d’estudi dins del mateix centre, etc.
  6. Sol·licitar informació en allò referent a les beques d’estudis que assignin els centres i, en el cas de les titulacions de ciències, les possibilitats de participar en els plans d’investigació universitària.
  7. Disposar d’informació sobre les possibilitats de participar en programes de caràcter internacional.
  8. Visitar les instal·lacions i assistir a alguna de les jornades de Portes Obertes que les universitats organitzen. És una manera propera d’establir un primer contacte universitari.
  9. Consultar el sistema de serveis a l’estudiant de cada universitat.
  10. Conèixer les activitats complementàries que ofereix el centre universitari a l’estudiant.

A més, hi ha diferents eines que ajuden en l’orientació per a l’elecció de la futura carrera universitària. La Dra. Amparo Acereda, psicòloga i professora del Departament de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU, ha elaborat aquest Test d’Orientació Universitària, on ajuda als estudiants a diferenciar les seves preferències entre les diferents disciplines.