Bolonya, la nova universitat

Els canvis per adaptar-nos al procés de Bolonya

Estudiar a Europa o fer-ho a Espanya. L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ja és una realitat a les aules de les universitats espanyoles. El famós procés de Bolonya, al qual tots els graus dels campus de CEU a Madrid, a Barcelona i a la Comunitat Valenciana ja estan adaptats i en funcionament. Realment, quins canvis ens reporta?

Així per damunt, qualsevol títol que es cursi a un campus nostre de CEU serà del tot vàlid a tots els països de la Unió Europea. Dit d'una altra manera, ens augmenten les possibles sortides professionals i es dirigeixen més enllà del nostre país. La mobilitat, un concepte tan actual en aquest moment, comença a la universitat.

Una de les principals novetats és el temps de durada d'una carrera. Bolonya va plantejar dues alternatives: els graus de tres anys i de 180 crèdits ECTS o bé, els graus de quatre anys i de 240 crèdits ECTS. Espanya va optar per la segona opció.

Crèdits ECTS? Un altre canvi. L'European Credit Transfer System és una nova manera de mesurar el treball que han de realitzar els alumnes per superar les matèries del grau, vàlid a tot l'Espai Europeu d'Educació Superior. D'aquesta manera, un crèdit suposa unes 30 o 40 hores d'activitat d'estudi, i aquí s'hi inclouen des de les hores lectives a tutories, seminaris, treballs, fins al temps dedicat a la preparació dels exàmens.

Els 240 crèdits inclouen totes les activitats que tenen la finalitat d'obtenir el títol: pràctiques, idiomes, projecte de fi de grau. Cap crèdit es perdrà quan es canviï de titulació.

També la participació en activitats universitàries com les culturals, esportives, solidàries o de representació d'estudiants, totes comptabilitzaran en forma de crèdits. I finalment, el Suplement Europeu al Títol explica aquestes competències i encara més, perquè s'aplica a tots els títols de màster i de doctorat de qualsevol universitat del EEES.

Pel que fa a les pràctiques d'empresa, podran arribar-hi fins als 60 crèdits i preferentment es realitzaran a la segona meitat del pla d'estudis. La qüestió de si aquestes pràctiques seran remunerades o no, sempre dependrà de cada pla d'estudis o fins i tot, d'on les realitzin.

Les pràctiques són fonamentals perquè el més important que cerquen els títols de Bolonya és la inserció laboral dels graduats. “La importància professional per a la societat” és un requisit amb el qual tots els graus estan obligats.