On podem sol·licitar una beca: beques i ajuts oficials

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport proporciona una sèrie de beques que contemplen totes les etapes formatives, amb l'objectiu de facilitar als estudiants de diferents edats l'accés als estudis. Cal presentar la petició dins el termini (us recomanem que visiteu sovint la pàgina web del Ministeri) perquè hi trobareu, a més de la data d'inici de les convocatòries, la documentació que heu de presentar quan la demaneu.

Els requisits per accedir a aquests ajuts són de tipus econòmic i acadèmic. En l'àmbit econòmic, valoren el nivell de renda familiar i el nombre de persones que en depenen (famílies nombroses, dependència d'algun membre, etc.). En l'àmbit acadèmic, es valora el fet d'haver superat un nombre mínim d'assignatures per curs, que és la condició indispensable per poder mantenir aquests ajuts.

Si vols cercar la informació sobre els diferents tipus de beques que hi ha, clica l'enllaç dels teus estudis actuals, que seguidament et facilitem, i hi trobaràs les dades que necessites:

 • Primària i secundària: en aquesta categoria hi trobaràs ajuts pels alumnes d'estudis obligatoris (primària i secundària).
 • Batxillerat: corresponen als estudis postobligatoris.
 • Estudis de grau: es tracta d'ajuts per a col·laboracions d'estudis d'àmbit universitari.
 • Estudis de màster: adreçats als estudiants que han finalitzat els estudis de grau, llicenciatura o diplomatura.
 • Estudis de doctorat: adreçats a persones que vulguin ser doctors en la seva especialitat.
 • Formació professional: adreçats als alumnes de cicles formatius.
 • Ensenyaments artístics: adreçats als alumnes d'estudis postobligatoris i d'especialització artística.
 • Ensenyaments esportius: adreçats als alumnes d'estudis postobligatoris i d'especialització esportiva.
 • Estudis militars i religiosos: adreçats als alumnes d'estudis postobligatoris i d'especialització militar o religiosa.
 • Idiomes: ajuts per a estudiants que vulguin millorar les habilitats lingüístiques dels idiomes.

També la Generalitat de Catalunya ofereix als estudiants aquests ajuts:

 • Beques de caràcter general per als ensenyaments postobligatoris i superiors (no universitaris).
 • Estudiants universitaris: adreçades als de primer i segon cicle universitari i als de postgrau de les universitats catalanes per facilitar-ne l'accés i la mobilitat. També inclou préstecs universitaris i ajuts per a activitats d'associacions.
 • Predoctorands: adreçades als estudiants de tercer cicle, a la formació del personal investigador i a la inserció laboral en el món de la investigació.
 • Ajuts de suport a la formació: adreçades al finançament d'activitats formatives en el camp de l'ensenyament superior i de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), i a la millora de la qualitat docent.
 • Altres ajuts: adreçats a promoure l'ús de la llengua catalana en l'entorn universitari i d'investigació: Premis de Foment de la Investigació Preuniversitària i de l'Extensió del Programari Lliure.