El nou programa Erasmus+

Durant l’any 2014 s’han dut a terme una millora de les comunes beques Erasmus, destinades a la internacionalització, i s’ha reelaborat el programa. Aquesta gran novetat són les ajudes Erasmus+, que suposen millores molt importants respecte al programa anterior. Erasmus+ s’ha creat amb la intenció d’englobar tots els subprogrames existents de mobilitat, a més de millorar la qualitat de l’ensenyament i promoure la participació dels joves a la societat. S’estima que uns 4 milions d’estudiants es beneficiaran d’aquestes subvencions de la UE entre el 2014 i el 2020. Es finançarà la mobilitat dels estudiants per estudiar: de 3 a 12 mesos, la mobilitat d’estudiants per la realització de pràctiques: de 2 a 12 mesos, la mobilitat del personal: a partir de 2 dies (excloent el temps de viatge) fins a 2 mesos, amb un mínim de 8 hores lectives.

La Comissió Europea ha llançat Erasmus+, que uneix tots els esquemes actuals de la UE en educació, formació i joventut. Per primera vegada, s’inclouen a més iniciatives esportives. Erasmus+ neix per substituir al Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP), proporcionant un model més coherent i racional. Més de 4 milions de persones podran tenir accés a les subvencions de la UE per l’educació i pràctiques a l’estranger entre el 2014 i el 2020 —gairebé el doble del nombre de persones que actualment reben aquestes ajudes. El programa se centrarà en la mobilitat, la cooperació i la reforma política. Així, es destinarà més finançament a oportunitats d’estudi, formació, ensenyament i voluntariat a l’estranger per a estudiants i professorat.

També es fomentarà la participació en associacions per a l’intercanvi de bones pràctiques i amb empreses per a promoure la innovació, l’emprenedoria i l’ocupabilitat a través d’ “Aliances per al coneixement”. A l’àrea d’esports, el programa es centrarà especialment en la cooperació i les activitats a l’esport de base.

Igualment es farà costat a l’elaboració de polítiques i l’intercanvi de bones pràctiques als estats membres. El suport inclourà l’aplicació d’eines de transparència a la UE, estudis transfronterers i suport a agendes polítiques específiques tals com els processos de Bolonya (educació superior) i Copenhaguen (educació i formació professionals).